HAKKIMIZDA

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi bünyesinde 2008 yılında Projeler Ofis Koordinatörlüğünün alt ofisi olarak faaliyet gösteren Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28 Eylül 2012 tarih ve 42375 sayılı yazısı uyarınca Rektörlük bünyesinde faaliyete başlamıştır. Ardından, Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 14.12.2014 tarih ve 29205 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Rektörlük bünyesinde yeniden yapılandırılması sonucunda oluşturulan birimin görev ve faaliyet alanları şunlardır:
           
  • Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarını uluslararası ve ulusal mali destek programları hakkında bilgilendirmek,
  • Proje teklif çağrılarının ve bilimsel destek programlarının duyurularını yapmak,
  • Proje teklif çağrılarına Üniversitemiz adına sunulacak proje tekliflerinin koordinasyonunu yapmak, çağrı kapsamında gerekliyse hangi proje tekliflerinin Üniversitemiz adına sunulacağını belirlemek (bir proje teklif çağrısına bir kurumdan başvurabilecek proje sayısının sınırlandığı durumlarda),
  • Kabul edilen projelerin Trakya Üniversitesi’ne ait resmi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak,
  • Kabul edilen projelerin yürütülmesi sırasında proje yürütücülerine destek vermek ve kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları yapmak,
  • Trakya Üniversitesi bünyesinde hazırlanan projelerin Proje Bilgi Sistemi aracılığıyla kaydını tutmak ve durumlarını takip etmek olarak belirlenmiştir.
 
Alanında uzman öğretim üyeleri ve personelin görev yaptığı Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin bu görevler doğrultusunda bugüne kadar uluslararası (çoğunlukla AB destek programları) ve ulusal (TÜBİTAK, Trakya Kalkınma Ajansı v.b.) mali destek programları kapsamında gerek Üniversitemizin başvuru sahibi gerekse proje ortağı olarak katıldığı projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde proje ekiplerine destek sunmuştur. 
 
Bu bağlamda yürütülen çalışmalara ilişkin somut proje verilerini şu şekilde özetleyebiliriz:
 
Üniversitemiz adına başvuru yapılan ve yürütülen projelerin kayıtlarının tutulması ve durumlarının takip edilmesi amacıyla proje başvurusu yapan öğretim elemanlarının T.Ü. e-mail adresi ile personel web sayfasından “Proje Uygulamaları” butonunda bulunan bilgilerin doldurulması beklenmektedir. Proje başvurusu yapan öğretim elemanlarımızdan projeleri hakkında kısa bilgileri bu sisteme kaydetmeleri ve yürütmekte oldukları projelerin ilerleme durumlarına göre sistemde projelerini güncellemeleri istenmektedir.
Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2587 kez okundu.