Mali Destek Programları

Sosyo-Ekonomik Kalkınma “Önce İnsan” Mali Destek Programı

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Önce İnsan)

Program Referans No

TR21-16-SOS

Programın Amacı

TR21 Trakya Bölgesinin genelinde insan kaynakları niteliğinin ve kapasitesinin geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri

 • 1. Bölgede İşbirliği ve Dayanışma Kültürünün Güçlendirilmesi
 • 2. Dezavantajlı Kesimlerin Bölgede İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması
 • 3. Bölgede Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi
 • 4. Bölgede Yenilik Kültürünün Geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

2.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az  :  25.000TL

En fazla : 300.000TL

En az  :  % 25

En fazla :  % 90

Proje Süresi

 En az  :  6 ay

En fazla:  12ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler (İl özel idareleri, belediyeler, muhtarlıklar ve mahalli idare birlikleri)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklara bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüler vb.)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri (Islah OSB’ler dahil)
 • Küçük Sanayi Siteleri  (KSS)Küçük Ölçekli Altyapı “ Yaşayan ve Yaşatan Trakya” Mali Destek Programı

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

  Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

  (Yaşayan ve yaşatan Trakya)

Program Referans No

  TR21-16-KÖA

Programın Amacı

TR21 Trakya Bölgesinin yaşam kalitesi ve refah seviyesinin yükseltilmesidir.

Programın Öncelikleri

 1. Sosyokültürel altyapının iyileştirilmesi
 2. Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi
 3. Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi
 4. Bölgede yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

4.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az : 100.000 TL

En fazla : 750.000 TL

En az : %25

En fazla : % 75

Proje Süresi

En az : 12 ay

En fazla : 15 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler (Belediyelerİl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri)
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) (Islah OSB’ler dahil)
 • Küçük Sanayi Siteleri (KSS)İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı “Üreterek Gelişen Trakya”

PROGRAM KÜNYESİ 

Program Adı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Üreterek Gelişen Trakya)

 Program Referans No

TR21-16-İKT

 Programın Amacı

  Sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlamak amacıyla yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçlerinin geliştirilmesi.

 Programın Öncelikleri

 1. Üretimde katma değer artışının sağlanması
 2. Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi
 3. Temiz üretimin desteklenmesi

 Programın Toplam Bütçesi

4.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az: 75.000 TL

En fazla: 500.000 TL

En az : %25

En fazla: %50

Proje Süresi

En az: 6 ay

En fazla: 9 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ’lerYenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı

PROGRAM KÜNYESİ 

Program Adı

Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı

 Program Referans No

TR21-16-GİR

 Programın Amacı

Teknoloji ve imalat sanayi alanında ortaya çıkarılacak yenilikçi iş fikirleri aracılığıyla Bölge genelinde yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi

   Program Önceliği

  İmalat sanayi veya teknolojiye yönelik, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi

 Programın Toplam Bütçesi

1.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az: 25.000 TL

En fazla: 75.000 TL

En az : %25

En fazla: %50

Proje Süresi

En az: 6 ay

En fazla: 12 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Gerçek Kişiler ve Mikro KOBİ’lerBu içerik 24.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1074 kez okundu.