Misyon Vizyon

 MİSYON:  

Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin misyonu, var olan araştırma potansiyelinin daha etkin kullanılmasına katkıda bulunarak araştırma projeleri faaliyetlerini daha etkin kılmak amacıyla ;
  • Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarını uluslararası ve ulusal mali destek programları hakkında bilgilendirmek,
  • Proje teklif çağrılarının ve bilimsel destek programlarının duyurularını yapmak,
  • Proje teklif çağrılarına Üniversitemiz adına sunulacak proje tekliflerinin koordinasyonunu yapmak, çağrı kapsamında gerekliyse hangi proje tekliflerinin Üniversitemiz adına sunulacağını belirlemek (bir proje teklif çağrısına bir kurumdan başvurabilecek proje sayısının sınırlandığı durumlarda),
  • Kabul edilen projelerin Trakya Üniversitesi’ne ait resmi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak,
  • Kabul edilen projelerin yürütülmesi sırasında proje yürütücülerine destek vermek ve kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları yapmak,
  • Trakya Üniversitesi bünyesinde hazırlanan projelerin Proje Bilgi Sistemi aracılığıyla kaydını tutmak ve durumlarını takip etmek olarak tanımlanmıştır.
 
VİZYON:

Trakya Üniversitesi’nin belirlediği vizyon bağlamında ve genel amaçlarına uygun bir biçimde Üniversitemizin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplum ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek ve somut projeler hazırlama ve uygulama yoluyla bölgesel kalkınmaya bilimsel destek ve katkı sunmaktır. 
Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2289 kez okundu.