Tübitak 1007

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı


TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.


Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. 

KAMAG -
Kamu Araştırmaları Destek Grubu
 

SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

 

Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler


Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,


Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a yapabilmesi,


farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi)


İki aşamalı
 proje başvurusu,


İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,


İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,


Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,


Proje sonuçlarının sürekliliğinin
 sağlanması için yeni bir yaklaşım,


Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,


Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler

Bu içerik 24.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1122 kez okundu.