Tübitak 1515


1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Dönemsel Faaliyet Raporu gönderme son tarihi 31 Mart 2018 olan kuruluşlara, dönemsel faaliyet raporunu göndermek için 2 ay ek süre verilmiştir.
TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,
  • Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve
  • Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.
Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.

 Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;
 
  • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
  • Bilimsel yorumların yapılması,
  • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
  • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması
amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.
 
Guideline for Letter of Intent

Kimler Başvurabilir?

Programa başvuru süreci Ana kuruluşun TEYDEB’e niyet beyanında (niyet beyanı hazırlama kılavuzu linki verilecek) bulunmasıyla başlar. TEYDEB’e niyet beyanında bulunan Ana kuruluşun

  • son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1
  • son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.

Niyet beyanının Yürütme Komitesi tarafından uygun bulunması halinde başvuru aşamasına geçilir ve Ana kuruluş ya da kuruluş (Ana kuruluşun en az %49 hissesine ve yönetim hakkına sahip olduğu, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi) programa başvuru yapabilir.

Önemli Hususlar

Desteklenecek öncül teknoloji alanları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli alanları kapsar.    Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 22. Toplantısı'nda belirlenen öncelikli alanlar Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda ve Sağlık'tır.

 

Bu içerik 26.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 270 kez okundu.