Tübitak 2223-D


2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

2019-TÜRKİYE-A.B.D., TÜRKİYE-FRANSA ve TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEĞİ

Türkiye-A.B.D., Türkiye-Fransa ve Türkiye-Birleşik Krallık(İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda Türkiye, A.B.D., Fransa ve Birleşik Krallık'daki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan bilim insanlarına yönelik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 - D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında destek verilecektir.

Etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Öncelikli Alanlar:

 “2019 Yılı Türkiye-A.B.D., Türkiye-Fransa ve Türkiye-Birleşik Krallık ikili işbirliği” için belirlenen Öncelikli Alanlar çerçevesinde etkinlik başvuruları alınacaktır. Belirlenen alanlar:

 1. Sağlık
 2. Gıda
 3. Biyoteknoloji
 4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 5. Nanoteknoloji
 6. Enerji
 7. Çevre
 8. Sosyal Bilimler

Başvuru Koşulları

 1. Etkinliğin Türkiye-A.B.D., Türkiye-Fransa ve Türkiye-Birleşik Krallık ikili işbirliği çerçevesinde, belirlenen alanlarda olması ve bilimsel işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik somut bir amacının olması.

Bu doğrultuda, Başvuru Formu’nda yer alan “Etkinliğin Amacı” bölümünde gerçekleştirilecek çalıştay ve seminerlerin amacının, A.B.D, Fransa veya Birleşik Krallık'daki hangi kurumlar ile ortaklık kurulmasına hizmet edeceğinin ve etkinlik sonrası yapılacak çalışmaların net ve detaylı bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.

 1. Düzenlenecek etkinlik için destek başvurusunun etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
 2. Etkinlik yürütücüsünün Etkinlik Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurt içinde ikamet eden, üniversite ve/veya kamu kurum/kuruluşlarında görevli, etkinlik konusunda yetkin, doktora öğrenimini tamamlamış veya araştırma kurumlarında çalışan en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip araştırmacı olması,
 3. Etkinlik düzenleyicilerinin TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur),
 4. Etkinlik süresinin 3 günü geçmemesi,
 5. Program kapsamında destek verilecek araştırmacıların sadece A.B.D, Fransa, İngiltere ve Türkiye' de çalışıyor olması (A.B.D işbirliği çerçevesinde yapılan başvurularda, çağırılacak davetli konuşmacılardan sadece A.B.D.'deki kurum/kuruluşlarda çalışan, Fransa işbirliği çerçevesinde yapılan başvurularda, çağırılacak davetli konuşmacılardan sadece Fransa'daki kurum/kuruluşlarda çalışanBirleşik Krallık işbirliği çerçevesinde yapılan başvurularda, çağırılacak davetli konuşmacılardan sadece Birleşik Krallık'daki kurum/kuruluşlarda çalışan bilim insanlarına destek verilecektir),
 6. Destek verilecek katılımcıların Türkiye’den olanları için kamu kurum/kuruluşları ve/veya üniversitelerde çalışıyor olması,
 7. Etkinliğe katılacak öğrenciler/genç araştırmacılar (yüksek lisans ve doktora dahil) için TÜBİTAK’tan destek talebinde bulunulmaması,
 8. Destek talep edilen etkinliğin katılımcı sayısının 50 kişiyi geçmemesi.
 9. Destek talep edilen etkinliğin bir etkinlik serisinin devamı niteliğinde olmaması,
 10. Destek talep edilen etkinliğin çalıştay ve seminer niteliğinde olması (Bunun dışında sunum yapılan kongre, sempozyum, konferans vs. etkinlikler desteklenmez).

Başvuru Koşullarından herhangi birisini taşımayan başvurular bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir.


Bu içerik 25.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 142 kez okundu.