Tübitak 2224-B


2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 2019 yılı Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

Programla ilgili sık sorulan sorular ve cevaplar için tıklayınız. (Başvurularınızın eksiklikler nedeniyle iade edilmeyip, bilimsel değerlendirme aşamasına geçebilmesi için lütfen dikkatle inceleyiniz)

Başvuru sahipleri sonuçları e-bideb.tubitak.gov.tr' den kontrol edebilir. Başvuru sonucuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen mail yoluyla iletişime geçiniz. (bideb2224@tubitak.gov.tr) İletilen maillerde mutlaka başvuru yılı ve döneminin belirtilmesi gerekmektedir.

 • 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı, 2019 yılı 1. dönem başvuru sonuçları açıklanmıştır. (08/03/2019YENİ
 • 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı, 2018 yılı 4. dönem başvuru sonuçları açıklanmıştır. (26/12/2018)

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları:

a. Başvuru yapacak kişilerin, başvuru tarihinde 35 yaşını aşmamış genç araştırmacı ya da en az lisans 3. sınıf veya lisansüstü öğrenim görüyor/görmüş olması,
b. Katılmak istenilen etkinliğin araştırmacının bilim alanı ile ilgili yurt içinde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum vb. olması,
c. Bildirinin sözlü sunum için kabul edilmiş olması, (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır)
ç. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,
d. Katılmak istenilen etkinliğin en az üçüncüsünün düzenleniyor olması,
e. Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması,
f. 2224 B programından son başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içerisinde yararlanılmamış olması,
g. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)
ğ. Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurumsal etkinlik olmaması gerekmektedir.

 • TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, ilgili projede kullanılabilecek yeterli seyahat desteği var ise aynı proje çıktılarının sunulabileceği yurt içi bilimsel toplantılara katılmak için bu programa başvuru yapamazlar.
 • TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.
 • Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.

Önemli Hususlar ve Tanımlar

 
Önemli Hususlar:

 • Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.
 • Sonucu açıklanan dönem başvuruları web sayfamızda ilan edilmektedir. Web duyurusu dışında herhangi bir tebligatta bulunulmamaktadır.
 • Ödemeler etkinlik sonrasında yapılmaktadır.
Tanımlar:

 • Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
 • BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
 • Bildiri: Orijinal bir konuyu bilimsel bir çerçevede ele alarak yeni tezler ortaya koyma amacını taşıyan, yazılı metne bağlı kalarak yapılan sözlü anlatımı,
 • Bilimsel etkinlik: Üst düzeyde özgün bilimsel araştırmaların açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu aşağıda tanımlanan kongre, konferans veya sempozyum etkinliklerini,
 • Kongre/Konferans: Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce diğer bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı etkinlikleri,
 • Sempozyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı etkinlikleri,
 • Danışma Kurulu (DK): Grup Yürütme Kurullarına görüş bildirmekle sorumlu her bir Bilim İnsanı Destek Grupları Danışma Kurulunu,
 • Dizi pusulası: Harcamaların ayrıntılı dökümünü gösteren belgeyi,
 • Etkinlik Bilim Kurulu: İlgili alan akademisyenlerinden oluşan ve etkinliğe ait bilimsel süreçleri yürüten bilim insanlarından oluşan kurulu,
 • Genç Araştırmacı: 35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişileri,
 • Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
 • Hakemli etkinlik: Bildiri kabulünün hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı ve etkinlik tanıtımında bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapıldığının belirtildiği etkinliği,
 • Kişisel Etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurumsal veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan etkinliği,
 • Kurumsal Etkinlik: Etkinlik Düzenleme Kurulu üyelerinin veya Etkinlik Bilim Kurulu üyelerinin veya katılımcıların yurt içinden en fazla 3 farklı kurumdan geldiği etkinlikleri,
 • Taahhütname: Destekten yararlanan kişinin program mevzuatında belirlenen kurallara ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin imzalı beyanı,ifade eder.
Bu içerik 25.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 147 kez okundu.