Tübitak 2231


2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.

2231 TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği 2018 yılı Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

Program kapsamında; Fizik ve ilgili alanlarında Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrenciler ile yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip doktora dereceli genç araştırmacıların, güncel bilimsel konuları ve geleceğe yönelik araştırma alanlarını konu alarak Nobel ödüllü bilim insanları ile genç araştırmacıları ders, panel ve seminerler gibi çeşitli platformlarda buluşturmayı amaçlayan “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılımları için destek verilir.

Önemli Hususlar

Başvurular öğrenim durumuna göre 4 farklı kategoride alınacaktır. Lütfen başvuru yaparken doğru kategoride başvuru yaptığınıza dikkat ediniz.

Kategoriler:
 • Lisans Öğrencileri (1)
 • Yüksek Lisans Öğrencileri (1)
 • Doktora Öğrencileri (1)
 • Doktora Derecesine Sahip Araştırmacılar (2)
 
(1) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için yalnızca Fizik alanında/bölümünde Türkiye’de eğitimlerine/akademik çalışmalarına devam edenler. Fizik alanında/bölümünde eğitimlerine devam etmeseler de, bu alana yönelik diğer bölümlerde eğitimlerine devam edenler ile bu alana yönelik akademik çalışmalar yapanlar da başvuru yapabilir. Tıpta uzmanlık öğrencileri, doktora öğrencileri kategorisinde başvuru yapabilir.

(2) Doktora derecesine sahip araştırmacılar için Fizik alanında/bölümünde Türkiye'de akademik çalışmalarına devam edenler. Fizik alanında/bölümünde doktora derecesine sahip olmasalar da, bu alana yönelik diğer bölümlerden doktora derecesine sahip olanlar ile bu alana yönelik akademik çalışmalar yapanlar da başvuru yapabilir. Tıpta uzmanlık derecesine sahip olanlar da doktora derecesine sahip araştırmacılar kategorisinde başvuru yapabilirler.

Kimler Başvurabilir


1. Lisans öğrencileri için aranan koşullar

a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak,

b. Öğrenim görmekte olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, başvuru döneminde alınmış derslerini de içeren transkriptindeki ağırlıklı genel not ortalaması, en az 2.75/4 veya 70.83/100 olmak (Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa üniversite geneli ortalaması, aksi takdirde asıl anadalın ortalaması dikkate alınacaktır.),

c. Fizik ve ilgili alanlarında Türkiye’de eğitimlerine/akademik çalışmalarına devam ediyor olmak,

ç. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak,

 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 80 puan almış olmak,
 • Sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL-IBT sınavından en az 96 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin yüzde yüz yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir bölümünde eğitim alıyor olmak.

d. Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla 25 yaşından gün almamış olmak.

 

2. Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri için aranan koşullar

a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak,

b. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere;

 • Yüksek lisans öğrencileri için lisans öğrenimini en az 2.75/4 veya 70.83/100 ağırlıklı genel not ortalaması veya lisans öğreniminden bölümünün ilk %5 ine girerek mezun olmak,
 • Doktora öğrencileri için yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun olmak,

(Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa üniversite geneli ortalaması, aksi takdirde asıl ana dalın ortalaması dikkate alınacaktır. Tıpta uzmanlık öğrencileri yüksek lisans transkripti yerine lisans transkriptini sisteme yükleyecektir.)

c. Başvuru alınan alanın gerektirdiği puan türünde 85 veya üstü geçerli ALES puanı olmak,

ç. Fizik ve ilgili alanlarında Türkiye’de eğitimlerine/akademik çalışmalarına devam ediyor olmak.

d. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak;

 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 80 puan almış olmak,
 • Sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL IBT sınavından en az 96 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin yüzde yüz yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir bölümünde eğitim alıyor olmak,

e. Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla yüksek lisans öğrencileri için 27, doktora öğrencileri için 31 yaşından gün almamış olmak.

 

3. Doktora sonrası araştırmacılar için aranan koşullar

a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak,

b. Fizik ve ilgili alanlarında Türkiye’de akademik çalışmalarına devam ediyor olmak,

c. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, doktora öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Uzman doktorlar başvurularında yüksek lisans ve doktora transkripti yerine lisans transkriptini ve tıpta uzmanlık belgesini sisteme yükleyecektir),

ç. Doçent veya profesör kadrosunda çalışıyor olmamak,

d. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak,

 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 80 puan almış olmak,
 • Sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL IBT sınavından en az 96 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin yüzde yüz yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir bölümünde eğitim alıyor olmak,

e. Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
Bu içerik 25.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 10 kez okundu.