Tübitak 2237-A


2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği


2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2019 yılı Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

Program kapsamında yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerine destek verilir.

Başvuru Koşulları

 1. ETKİNLİK YÜRÜTÜCÜSÜ/DÜZENLEME KURULU BAŞKANINDA ARANAN KOŞULLAR

 1. Düzenleme Kurulu Başkanı/Etkinlik Yürütücüsünün Üniversitede veya YÖK Kanunu’nun 38’nci maddesi uyarınca araştırma kurumlarında çalışan öğretim üyesi veya alanlarında en az 10 yıl deneyim sahibi araştırmacı olması,
 2. Proje danışmanlığı eğitim etkinliklerinde; Düzenleme Kurulu Başkanı/Etkinlik Yürütücüsünün daha önce TÜBİTAK ya da başka bir kurumca desteklenen araştırma projesi yürütmüş/yürütüyor olması,
 3. Düzenleme Kurulu Başkanı/Etkinlik Yürütücüsünün TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması ve bilgilerini güncel tutması,

 1. ETKİNLİK DÜZENLEME KURULUNDA ARANAN KOŞULLAR

 1. Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyelerinin yurt içinden en az 4 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu bilim insanından oluşması,
 2. Düzenleme Kurulu Üyelerinin etkinliğin yürütülmesindeki görev, yetki ve sorumluluklarının açıkça belirlenmesi,
 3. Düzenleme Kurulu Üyelerinin TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması.

 1. ETKİNLİĞİN DUYURULMASINDA ARANAN KOŞULLAR

 1. Etkinliğin konusu ve ayrıntılı programı, düzenleneceği yer ve tarih bilgisi, etkinlik düzenleme kurulu üyeleri ve etkinlikte görev alacak eğitmenlerin kimlerden oluştuğu, katılımcıların kimlerden oluştuğu, katılımcıların hangi kriterlere göre belirlendiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir internet sayfalasının bulunması (İnter sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün internet sayfası olarak kabul edilmez)
 2. İnternet sayfası aracılığı ile etkinliğe katılmak isteyenlere başvuru imkânı sağlanması,
 3. Program kapsamında destek alındığı takdirde etkinlik yürütücüsünün planladığı şekilde katılımcı giderlerinin TÜBİTAK tarafından karşılanacağının etkinlik internet sayfasında duyurulması.

 1. ETKİNLİĞİN PLANLANMASINDA ARANAN KOŞULLAR

 1. Etkinlik konusunun program amacına ve katılımcıların seviyelerine uygun olması,
 2. Etkinlik programının gün/saat/konu/konuşmacı bilgilerini içerecek şekilde ve TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması,
 3. Bir eğiticinin etkinlik süresince ücretli vereceği ders saati sayısının etkinlikteki toplam ders saati sayısının %25 ini aşmaması,
 4. Etkinlikte kullanılması planlanan eğitim materyallerinin önceden hazırlanması,
 5. Etkinlikteki ders sürelerinin en az 45 dakika olması (blok ders verilebilir),
 6. Etkinlik programında uygulama/laboratuvar/etüt saati öngörülmesi halinde etkinlikteki toplam ders saatinin en az %25’inin uygulama/laboratuvar/etüt saatine ayrılmış olması,
 7. Teorik ve uygulamalı toplam ders sayısının günde en az 8 ders, en fazla 10 ders olması,
 8. Ödül/sertifika/tanışma ve kapanış törenleri için ücret talep edilmemesi,
 9. Sınıf mevcudunun en az 20 en fazla 30 katılımcıdan oluşması,
 10. Eğitim etkinliğinde en fazla 2 eşzamanlı oturumun bulunması.
 11. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili döneme ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük süre olması gerekir. Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde yukarıdaki koşullar aranmaz.

 1. ETKİNLİKTE GÖREV ALACAK EĞİTİCİLERDE ARANAN KOŞULLAR

 1. Etkinliğin eğitim programında ders verecek eğiticilerin verecekleri eğitim alanında yetkin ve en az doktora dereceli bilim insanlarından oluşması,
 2. Etkinliğin eğitim programında görev alacak eğiticilerin yeterli sayıda olması ve mümkün olduğu kadar farklı kurum ve kuruluşlardan seçilmesi,
 3. Etkinlikte ders verecek/sunum yapacak eğiticilerin tamamının, özgeçmişleri ile birlikte başvuru sayfasındaki “Ders Veren/Sunum Yapan Öğretim Üyeleri” kısmına dâhil edilmesi,
 4. Uygulama/laboratuvar/etüt çalışmaları için lisansüstü eğitim gören araştırmacılar görevlendirilebilmesi,
 5. Etkinlikte görev alacak eğiticilerin TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması.

 1. ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN SEÇİMİNDE ARANAN KOŞULLAR

 1. Hizmet alınacak yer olarak kamu kurum ve kuruluşlarının veya üniversitelerin konaklama ve eğitim tesislerinin seçilmesine öncelik verilmesi,
 2. Resmi kurumların konaklama ve eğitim tesislerinin haricinde bir yer seçilmesi durumunda konaklama ve iaşe için piyasa fiyat araştırması yapılarak en az üç tane teklif alınması, (Alınan teklifler ve piyasa fiyat araştırma tutanağı başvuru formuna eklenmelidir.)
 3. Otellerde düzenlenecek etkinlikler için otelin etkinliğin gerçekleştirilebileceği şartları sağlaması, yeterli sayıda derslik içermesi ve odaların en fazla 2 kişilik olması.

 1. ETKİNLİĞE KATILACAKLARIN BELİRLENMESİNDE ARANAN KOŞULLAR

 1. Seçilecek katılımcıların dengeli dağılımının (farklı okul/kurum/şehirlere göre) olması,
 2. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması,
 3. Katılımcıların eğitim düzeylerinin aynı olması,
 4. Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başarı kriterinin esas alınması,
 5. Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların hangi kriterlere göre seçildiğinin/seçileceğinin etkinlik internet sayfasında duyurulması,
 6. Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
 7. Öğretmenlerin proje eğitimlerinin, MEB-TÜBİTAK protokolü kapsamında belirlenen çerçevede yapılması.

 
Bu içerik 25.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 284 kez okundu.