Tübitak 2237-B


2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 yılı Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

Program kapsamında ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere destek verilir.

Başvuru Koşulları

Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından yapılır.

Etkinlik yürütücüsü / düzenleme kurulu başkanında aranan koşullar

 1. Etkinlik Yürütücüsü’nün üniversitede veya YÖK Kanunu’nun 38’inci maddesine göre Araştırma Kurumları’nda görevli öğretim üyesi olması ve;
  • 1001- Bilim ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı,
  • 3501- Kariyer Geliştirme Programı,
  • 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,
  • 1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı,
  • AB Çerçeve veya Uluslararası İkili Proje Destekleri Programlarından en az birinin yürütücülüğünü yapıyor/yapmış olması gerekir.
 2. Bir kişinin bir başvuru yılında desteklenen tüm etkinliklerden Eğitmen / Etkinlik Yürütücüsü (Koordinatör) / Düzenleme Kurulu Başkanı olarak alabileceği Ders, Etkinlik Yürütücü (Koordinatör) Ücreti, Yardımcı Personel Ücreti desteğinin toplamı 6.000 TL’yi geçemez. (TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde bu koşul aranmaz)
 3. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması, (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez)
 4. Etkinlik Yürütücüsünün TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması.

Katılımcılarda aranan koşullar

 1. Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesi veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olması,
 2. Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
 3. Yukarıda belirtilen araştırma projelerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olması)
 4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması,
 5. Seçilecek katılımcıların tercihen dengeli dağılımlı (farklı okul/kurum/şehirlere göre) olması,
 6. Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması.

Etkinliğin planlanmasında aranan koşullar

 1. Etkinliğin konusunun programın amacına ve katılımcıların seviyelerine uygun olması,
 2. Etkinlik programının, gün/saat/konu/konuşmacı bilgilerini içerecek şekilde, TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması,
 3. Etkinlikte uygulanacak eğitim materyallerinin önceden hazırlanmış olması,
 4. Etkinliğin teorik derslerin yanında uygulamalı dersler de içermesi,
 5. Hizmet alınacak yer olarak kamu kurum ve kuruluşlarının veya Üniversitelerin konaklama ve eğitim tesislerinin seçilmesine öncelik verilmesi ve izin/onay yazısının eklenmesi,
 6. Resmi kurumların konaklama ve eğitim tesislerinin haricinde bir yer seçilmesi durumunda; konaklama ve iaşe için piyasa fiyat araştırması yapılarak en az üç tane teklif alınması, (Alınan teklifler ve piyasa fiyat araştırma tutanağı başvuru formuna eklenmelidir.)
 7. Otellerde düzenlenecek etkinlikler için otelin etkinliğin gerçekleştirilebileceği şartları sağlaması, yeterli sayıda derslik olması ve odaların en fazla 2 kişilik olması,
 8. Katılımcı sayısının en az 15 en fazla 60 olması, sınıfların en az 15, en fazla 30 kişi olması,
 9. Eğitimde görev alacak eğiticilerin TÜBİTAK 1001, 3501, 1003, 1007, AB Çerçeve veya Uluslararası İkili Proje Destekleri Programlarından birisinin Yürütücülüğünü yapıyor/yapmış olması,
 10. Etkinlikte ders verecek/sunum yapacak eğiticilerin tamamının özgeçmişleri ile birlikte başvuru sayfasındaki “ders veren/sunum yapan öğretim üyeleri” kısmına dâhil edilmesi,
 11. Etkinlikte görev alacak eğiticilerin TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması.


Bu içerik 25.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 173 kez okundu.