Tübitak 4006


4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı


4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI REVİZE PROJELERİN  DEĞERLENDRİME SÜRECİNE İLİŞKİN DUYURU

2018-2019 çağrı dönemi revize edilen projelerin değerlendirme süreci devam etmekte ve sonuçlar Nisan ayı içerisinde duyurulacaktır. Revize değerlendirme süreci sonrasında desteklenmesine karar verilen projeler için, e-imza ile sözleşmelerin imzalanması, proje destek miktarlarının aktarımı ve fuar tarihlerinin güncellenmesi için ayrı bir takvim oluşturulacaktır.

Süreçle ilgili duyurular projelerin başvuru sahiplerine e-posta yoluyla ve bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden yayınlanarak gerçekleştirilecektir.

 


4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI FUAR TARİHLERİNİN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında proje yürütücüleri 20 Şubat 2019 tarihine kadar bilimiz.tubitak.gov.tr üzerinden fuar tarihlerini revize edebilirler. Bu tarihten sonra fuar tarihlerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacak olup, okulların sisteme girişi yapılan tarihte fuarlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.


 

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI 2018-2019 ÇAĞRI DÖNEMİ E-İMZA SÜRECİ SONA EREN PROJELERİN ALT PROJELERİNE DAİR DEĞERLENDİRME KARARLARININ AÇIKLANMASINA İLİŞKİN DUYURU

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı döneminde sözleşme imza süreci sona eren projelerin alt projelerine dair değerlendirme kararlarınahttps://bilimiz.tubitak.gov.tr sayfası, Başvuru bölümünden ulaşılabilir. Başvuru bölümünden sisteme giriş yaparak, “Dosyaları Göster” sekmesi tıkladıktan sonra oluşan ekranda yer alan“İl Temsilcisi Değerlendirme Raporuna” tıklanarak alt projelere dair değerlendirme kararlarına ulaşılabilir.

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI 2018-2019 ÇAĞRI DÖNEMİ REVİZE BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN DUYURU

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 2018-2019 çağrı döneminde destekleme kararı verilmeyen projeler için başvuru sahiplerine 02 Ocak - 15 Ocak 2019 tarihleri arasında bilimiz.tubitak.gov.tr üzerinden projelerini revize ederek tekrar başvurabilme imkânı tanınacaktır.

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI 2018-2019 ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı döneminde yapılan 13.541 proje başvurusunun değerlendirme süreci tamamlandı. Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin bilgileri ve e-imza ile sözleşmelerin imzalanma süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.
 
 
Proje Yürütücüleri, Okul Müdürleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri için hazırlanan e-imza ile sözleşmelerin imzalanma süreçleri yardım dokümanına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.


4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
 
Başvuru Başlama Tarihi  :22 Ekim 2018
Başvuru Son Tarihi          :22 Kasım 2018 (Saat 23.59)

4006 Destek Programına aşağıdaki kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir.
  • 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları
  • Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
  • Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb. derslerden en az üçüne yer veren Mesleki Eğitim Merkezleri
  • Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü görme, işitme ve zihinsel engelli devlet okulları
Proje yürütücüsü kurum/kuruluşta kadrolu ya da tam zamanlı görevli bir öğretmen proje yürütücüsü olabilir. Proje yürütücüsü kurum ve kuruluş müdürü veya müdür yardımcıları proje yürütücüsü olamaz.

Programa başvurular;
Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp proje yürütücüsü tarafından onay verilmesi için son tarih 22 Kasım 2018 saat 23:59’dur. Başvuruda basılı kopya olarak gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.
 
4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
TANITIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4004, 4005, 4006 ve 4007 Programlarının 81 ilde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.  4004, 4005, 4007 Programlarının ve 4006 Programının tanıtım faaliyetleri takvimlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRI METNİ GÜNCELLENDİ

5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlayan 4006 Programının Çağrı Metni güncellendi.
Bu kapsamda;
  • Programda, proje yürütücülerine ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi miktarı proje bütçesinin %5’i olarak belirlendi.

Çağrı Metni 
(31/07/2018 tarihi itibarıyla)
Mevzuat
Kılavuzlar
Temsilciler (31/07/2018 tarihi itibarıyla)
Afişler
İLETİŞİM
Başvuru ve programla ilgili sorularınız için: bt4006@tubitak.gov.tr
 
Bu içerik 22.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 321 kez okundu.