Tübitak 5000


5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı


Program Hakkında

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır.

Programın genel amacı, ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarında okutulan dersler için Türkçe telif kaynakları artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir kaynaklar üretmektir.

5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı kapsamında açık bir çağrı bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru alınmamaktadır.

 

 

Bu içerik 22.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 183 kez okundu.