HAKKIMIZDA

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi


Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28 Eylül 2012 tarih ve 42375 sayılı yazı uyarınca Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyete başlamıştır. Üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi bünyesinde 2008 yılında kurulan Projeler Ofis Koordinatörlüğünün yeniden yapılandırılması sonucunda oluşturulan birimin görev ve faaliyet alanları şunlardır:

           

 

  • Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarını uluslararası ve ulusal mali destek programları hakkında bilgilendirmek,
  • Proje teklif çağrılarının ve bilimsel destek programlarının duyurularını yapmak,
  • Proje teklif çağrılarına Üniversitemiz adına sunulacak proje tekliflerinin koordinasyonunu yapmak, çağrı kapsamında gerekliyse hangi proje tekliflerinin Üniversitemiz adına sunulacağını belirlemek (bir proje teklif çağrısına bir kurumdan başvurabilecek proje sayısının sınırlandığı durumlarda),
  • Kabul edilen projelerin Trakya Üniversitesi’ne ait resmi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak,
  • Kabul edilen projelerin yürütülmesi sırasında proje yürütücülerine destek vermek ve kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları yapmak,
  • Trakya Üniversitesi bünyesinde hazırlanan projelerin Proje Bilgi Sistemi aracılığıyla kaydını tutmak ve durumlarını takip etmek olarak belirlenmiştir.

 

Alanında uzman öğretim üyeleri ve personelin görev yaptığı Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezinin bu görevler doğrultusunda bugüne kadar uluslararası (çoğunlukla AB destek programları) ve ulusal (TÜBİTAK ve Trakya Kalkınma Ajansı v.b.) mali destek programları kapsamında gerek Üniversitemizin başvuru sahibi, gerekse proje ortağı olarak katıldığı projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde proje ekiplerine destek sunmuştur. 

 

Bu bağlamda yürütülen çalışmalara ilişkin somut proje verilerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 

Üniversitemiz adına başvuru yapılan ve yürütülen projelerin kayıtlarının tutulması ve durumlarının takip edilmesi amacıyla “Proje Bilgi Sistemi” oluşturulmuştur. Proje başvurusu yapan öğretim elemanlarımızdan projeleri hakkında kısa bilgileri bu sisteme kaydetmeleri ve yürütmekte oldukları projelerin ilerleme durumlarına göre sistemde projelerini güncellemeleri istenmektedir.

 

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2046 kez okundu.