1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

2014 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık 120.000 TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Not: KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler.


Başvuru Tarihleri

Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. 2014 yılı başvuruları için son tarihler:
  • I. Dönem:
    • Online: 28 Mart 2014
    • Baslılı Kopya: 4 Nisan 2014
  • II. Dönem:
    • Online: 26 Eylül 2014
    • Basılı Kopya: 3 Ekim 2014

NOT: Online başvuru sistemi son başvuru tarihinden yaklaşık 45 gün önce kullanıma açılmaktadır. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için; online başvurunun belirtilen süreler içinde tamamlanmasından sonra, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin de en geç son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda belirtilen iletişim adresimize ulaştırılmış olması gerekmektedir.

İletişim Adresi: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA

 

Bu içerik 04.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1003 kez okundu.