1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 1. Aşama Sonuçları Açıklandı


Resim


1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.
Değerlendirme sonuçlarını görmek için çağrı koduna tıklayınız.

PROGRAM

KODU

ÇAĞRI

PROGRAMLARI

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI BAŞLIĞI

BT05

ELEKTRONİK MEMS VE AKILLI EKRANLAR

BT0503

Yüksek Frekanslı Uygulamalar için SiGe, GaN Teknolojilerinin Geliştirilmesi

BT06

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

BT0602

Biyometrik Kimliklendirme Sistemleri

SB02

BİYOMEDİKAL EKİPMANLAR

SB0205

Yumuşak Doku İçin Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Simülatör Sistemleri

SB0206

Cerrahi Ekipman ve Robotik Sistemler

SB0207

Biyomedikal Görüntüleme Teknolojilerinin İyileştirilmesi

SB01

İLAÇ

SB0104

Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni Aday İlaç Moleküllerin Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik Çalışmaları

GD04

GENETİK VE TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI

GD0401

Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması

GD0402

Hastalıklara Ait Direnç/Dayanıklılık Genlerinin Tespiti ve/veya Dirençli Genotiplerin Elde Edilmesi

GD0403

Yüksek Verimli, Hastalık ve Parazitlere Dirençli, Bölgesel Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Genotiplerinin Geliştirilmesi

GD05

SU ÜRÜNLERİ

GD0501

Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği

EN02

HİDROJEN VE YAKIT PİLİ TEKNOLOJİLERİ

EN0201

Hidrojen Üretim, Dağıtım, Depolama ve Yakıt Olarak Kullanım Teknolojileri

EN0202

Yakıt Pili Geliştirme Teknolojileri

EN04

ENERJİ VERİMİLİĞİ

EN0401

Sanayide Enerjinin Etkin Kullanılmasına ve Atık Isının Değerlendirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

EN0402

Endüstriyel ve Evsel Uygulamalar için IE3 Standartlarında Belirlenen Alçak Gerilim (1 Kv Altı) Elektrik Motorlarının Geliştirilmesi

BR01

BOR TEKNOLOJİLERİ

BR0101

Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması

İkinci aşama proje başvurusu yapmaya hak kazanan proje yöneticileri/yürütücülerinin başvuruları 11/05/2015 tarihinden sonra alınmaya başlanacaktır.

Bu içerik 11.05.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 483 kez okundu.