1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı ile İlgili e-Seminer

 12 Aralık Perşembe saat 16:00'da internet üzerinden katılınabilen soru-cevap şeklinde bir seminer düzenlenecek olup  aşağıdaki linkten kayıt yaptırdıktan sonra  katılabilirsiniz.

 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-e-seminer

 

 

 

1505- Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Bu program, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

 

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni  bir  ürün  üretilmesi, mevcut  bir  ürünün  geliştirilmesi,  iyileştirilmesi,  ürün  kalitesi  veya  standardının yükseltilmesi  veya  maliyet  düşürücü  nitelikte  yeni  tekniklerin,  yeni  üretim  teknolojilerinin  geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

Bu içerik 11.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 413 kez okundu.