1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

1601 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı (18.07.2014)

“Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması” başlıklı çağrı ile üniversitelerde kurulmuş olan ve/veya kurulacak Teknoloji Transfer Ofislerine destek sağlanacaktır. Destek süresi 2 yıl olup bu çağrı ile en fazla on üniversiteye destek sağlanacaktır.

TTO faaliyetlerinin başarısı için gerekli bilgiye sahip olunması ve uygulama tecrübesi büyük önem taşımaktadır. Gerekli bilginin aktarılmasına yönelik olarak daha önce desteklenen TTO’ların sahip oldukları tecrübeyi yeni adaylara aktarmaları TÜBİTAK tarafından yeni 1601 çağrısı ile desteklenmektedir. Bu şekilde temel tecrübe ve bilgiye sahip olmayan TTO adaylarının Rehber TTO’larla birlikte yürütecekleri eğitim ve ortak faaliyetler ile niteliklerinin arttırılması hedefleniyor.

2 yıl sürecek projelerin bütçesi en fazla 1.000.000 TL olup, bütçenin yüzde seksenlik kısmı TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir.

Başvuru:

Çağrıya 2012, 2013, 2014 yılları için açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks’lerinden en az birinde yer almış üniversiteler adına;

  • Üniversitenin kendi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim,
  • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim,
  • TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket,

başvuruda bulunabilir.

 

Başvurular için son teslim tarihi 15 Ekim 2014 saat 17.00’dır.

İlgili Dokümanlar:

Çağrıya ilişkin detaylı bilgi ve çağrı başvuru formu aşağıda paylaşılmıştır.

Programın uygulama esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Bu içerik 25.07.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 499 kez okundu.