1601 Programı 2015 Yılı 2. Çağrısı Açıldı

Resim


1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşları belirlemek amacı ile yeni bir çağrıya çıkılmıştır. Bu çağrı sonucunda Uygulayıcı Kuruluşların, girişimcilerin iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, etkili ve uygulanabilir mekanizmalar oluşturmaları hedeflenmektedir.
 
Bu hedef doğrultusunda Uygulayıcı Kuruluşlardan girişimcilerin iş fikirleri başvurularını toplaması ve değerlendirmesi, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetleri vermesi, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütmesi ve girişimcinin hazırlayacağı iş planı önerilerinin 2. aşama başvurusu için uygunluğunu değerlendirmesi beklenmektedir. 
 
Başvuru:
Çağrıya Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve en az bir iş fikri yarışma sürecini başarıyla tamamlamış veya hızlandırıcı, kuluçka, vb. alanlarda deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2015’tir.
 
Değerlendirme:
Çağrı kapsamında yapılan başvurular, Uygulama Esasları çerçevesinde panel yöntemiyle değerlendirilecektir.
 
Destek şekli:
Çağrı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan kuruluşlara başarı ölçütlerini gerçekleştirme oranlarına göre %90 veya %100 oranında hibe destek sağlanacak olup uygulanacak kuruluşların personel giderleri; hizmet alımları; toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri; seyahat giderleri ve genel gider kalemleri desteklenecektir.
 
İlgili Dokümanlar:
 
Çağrıya ilişkin detaylı bilgi ve çağrı başvuru formu aşağıda paylaşılmıştır:
 
•Çağrı Metni için  tıklayınız.
 
•Proje Başvuru Formu için tıklayınız.
 
•Ön Kayıt Formu için tıklayınız.
Bu içerik 23.03.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 299 kez okundu.