2016 Erasmus + Program Rehberi ve Teklif Çağrıları Yayınlandı

Teklif Çağrıları

 

Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:

 1. Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır)
 2. Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır)

  1. Ülke Merkezli Projeler

 1. Merkezi Projeler
  • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
   • Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TREN)
   • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TREN)
   • Yüksek Lisans Öğrencileri için Kredi Garantisi (TR, EN)
  • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği
   • Bilgi Ortaklıkları (TREN)
   • Sektörel Beceri Ortaklıkları (TREN)
   • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TREN)
   • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR, EN)
  • KA3 Politika Reformlarına Destek
   Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:
   • Sivil Toplum İşbirliği (EN)
   • Geleceğe Yönelik Girişimler (EN)

   KA3 Politika Reformlarına Destek Başlığı İle İlişkilendirilen Diğer Faaliyetler
   :
   • Erasmus Üniversite Beyannamesi Başvurusu (2014-2020) (EN)
   • Naric Çağrısı (EN)
  • Jean Monnet (TREN)
  • Spor Destekleri
   • İşbirliği Ortaklıkları (TREN)
   • Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TREN)
2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.

2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda 2015 yılında hibe çağrısına çıkılan tüm Ülke Merkezli ve Merkezi faaliyetlerin son başvuru tarihlerini, tarih sırasına göre bulabilirsiniz:

Proje TürüBaşvurulacak YerSon Başvuru TarihiAçıklama
KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 2 Şubat 2016 www.ua.gov.tr  
26 Nisan 2016 www.ua.gov.tr  
4 Ekim 2016 www.ua.gov.tr  
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 2 Şubat 2016 www.ua.gov.tr  
2 Şubat 2016 www.ua.gov.tr  
2 Şubat 2016 www.ua.gov.tr  
2 Şubat 2016 www.ua.gov.tr  
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 18 Şubat 2016 Yürütme Ajansı  
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 1 Nisan 2016 Yürütme Ajansı  
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI Yürütme Ajansı  
KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)
Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 2 Şubat 2016 www.ua.gov.tr  
26 Nisan 2016 www.ua.gov.tr  
4 Ekim 2016 www.ua.gov.tr  
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 26 Nisan 2016 www.ua.gov.tr  
26 Nisan 2016 www.ua.gov.tr  
26 Nisan 2016 www.ua.gov.tr  
26 Nisan 2016 www.ua.gov.tr  
Bilgi Ortaklıkları EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 26 Şubat 2016 Yürütme Ajansı  
Sektörel Beceri Ortaklıkları EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 26 Şubat 2016 Yürütme Ajansı  
Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 10 Şubat 2016 Yürütme Ajansı  
Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 2 Şubat 2016 Yürütme Ajansı  
1 Temmuz 2016 Yürütme Ajansı  
KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK
Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları) TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 2 Şubat 2016 www.ua.gov.tr  
26 Nisan 2016 www.ua.gov.tr  
4 Ekim 2015 www.ua.gov.tr  
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI Henüz başvuru tarihleri açıklanmamıştır. Yürütme Ajansı  
Henüz başvuru tarihleri açıklanmamıştır. Yürütme Ajansı  
20 Mart 2015 Yürütme Ajansı  
30 Nisan 2015 Yürütme Ajansı  
Jean Monnet (Özel Eylem) EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 25 Şubat 2016 Yürütme Ajansı  
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 21 Ocak 2016 Yürütme Ajansı  
21 Ocak 2016 Yürütme Ajansı  
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 12 Mayıs 2016 Yürütme Ajansı  
12 Mayıs 2016 Yürütme Ajansı  
 • Küçük İşbirliği Ortaklıkları
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 12 Mayıs 2016 Yürütme Ajansı  


Erasmus+ 2016 Yılına Ait Teklif Çağrısı ve Program Rehberi

Avrupa Komisyonu tarafından güncellenen 2015 yılı program rehberine http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm sayfasından ulaşabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün Erasmus+ sayfasına ulaşmak için tıklayınız.  
Bu içerik 21.10.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1027 kez okundu.