2017 Yılı Teknik Destek Programı

Trakya Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 02.05.2017 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine proje başına en fazla 15.000 TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 600.000 TL’dir.
 

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-17-TD-01 (Mayıs-Haziran Dönemi)

TR21-17-TD-02 (Temmuz-Ağustos Dönemi)

TR21-17-TD-03 (Eylül-Ekim Dönemi)

TR21-17-TD-04 (Kasım-Aralık Dönemi)

PROGRAMIN AMACI

TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

  1. Kurumun insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri
  2. Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının kuruma transferine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri

TOPLAM BÜTÇE

600.000 TL

AZAMİ DESTEK MALİYETİ

15.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 1 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

Yerel Yönetimler

Üniversiteler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar

İş Geliştirme Merkezleri

Birlik ve Kooperatifler

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 
 
Başvuru Şekli ve Süresi
 
Teknik Destek Programına başvurular dönemsel olarak kabul edilmektedir. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılan başvuruların çıktıları kapalı zarf içerisinde, gerekli yerleri imzalı ve mühürlü olarak her bir dönem için aşağıdaki tabloda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar Ajansa matbu doküman olarak sunulmalıdır.
 
2017 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri
 

DÖNEM

REFERANS NO

SON BAŞVURU TARİHİ

Mayıs-Haziran

TR21-17-TD-01

23 Haziran 2017, Cuma Saat 18:00

Temmuz-Ağustos

TR21-17-TD-02

25 Ağustos 2017, Cuma Saat 18:00

Eylül-Ekim

TR21-17-TD-03

31 Ekim 2017, Salı Saat 18:00

Kasım-Aralık

TR21-17-TD-04

29 Aralık 2017, Cuma Saat 18:00

 
Dönemsel olarak kabul edilen teknik destek başvuruları değerlendirilerek başarılı başvurular ajansın internet sayfasında ilan edilir. Başvuru sahipleri ile imzalanan sözleşme sonrasında teknik destek hizmeti yararlanıcıya sağlanır.
 
2017 Yılı Teknik Destek Değerlendirme ve Uygulama Dönemleri
 
Teknik Destek kabul dönemlerini takip eden ay içerisinde sonuçların ilan edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hedeflenmekte ve bir sonraki dönem son başvuru tarihine kadar Teknik Desteğin uygulanması gerekmektedir.
 

Dönem

Referans No

Değerlendirme & Sözleşme

Uygulama

Mayıs-Haziran

TR21-17-TD-01

Temmuz Ayı İçerisinde

Ağustos Ayı İçerisinde

Temmuz-Ağustos

TR21-17-TD-02

Eylül Ayı İçerisinde

Ekim Ayı İçerisinde

Eylül-Ekim

TR21-17-TD-03

Kasım Ayı İçerisinde

Aralık Ayı İçerisinde

Kasım-Aralık

TR21-17-TD-04

Ocak Ayı İçerisinde

Şubat Ayı İçerisinde

 
 
Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2017 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 600.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, 2017 yılı Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Trakya Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinde (www.trakyaka.org.tr) duyurulacaktır.
 
Başvurular için KAYS internet adresi:

 
Başvuru Rehberi ve Ekleri:

 
Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ve Katılım Formu için tıklayınız
Bu içerik 03.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 218 kez okundu.