2019 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı 29.07.2019 tarihinde ilan etmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine; mesleki gelişim eğitimleri için 20.000 TL,  kişisel gelişim eğitimleri için ise 15.000 TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 750.000 TL’dir.


2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KÜNYESİ

PROGRAM REFERANS NO

TR21-19-TD

PROGRAMIN AMACI

TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

  1. Kurumun insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri
  2. Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının kuruma transferine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri

TOPLAM BÜTÇE

750.000 TL

AZAMİ DESTEK MALİYETİ

Mesleki Gelişim Eğitimleri:  20.000 TL

Kişisel Gelişim Eğitimleri:  15.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 2 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri

Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar

İş Geliştirme Merkezleri

Birlik ve Kooperatifler

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

ÖNEMLİ UYARI: İl ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren okullar bu program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortak değildir.Başvuru Şekli ve Süresi


Başvuru sahiplerinin; başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) girmeleri gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır. KAYS’a başvuru girişinin, rehberde belirtilen son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. KAYS üzerinden başvuru yapıldıktan sonra, KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir. Söz konusu taahhütnamenin çıktısı alınarak kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalanıp kurum kaşesi/mührü vurularak aşağıda belirtilen Ajans adresine elden veya posta yolu ile en geç ilgili dönemin taahhütname son teslim tarihine kadar ulaştırılması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalı ve mühürlü olarak Ajansa teslim edilmesiyle tamamlanır.


 2019 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri

 Teknik destek başvuruları, Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. 2019 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri tabloda gösterildiği gibidir: 

Dönem

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) Son Başvuru Tarihi

Islak İmzalı ve Mühürlü Taahhütnamenin Ajansa Son Teslim Tarihi

Temmuz - Ağustos

29 Ağustos 2019, Perşembe Saat 18:00

29 Ağustos 2019, Perşembe Saat 18:00

Eylül - Ekim

31 Ekim 2019, Perşembe Saat 18:00

31 Ekim 2019, Perşembe Saat 18:00

Kasım – Aralık              

26 Aralık 2019 Perşembe Saat 18:00

31 Aralık 2019 Salı Saat 18:00

 


Dönemsel olarak son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan başvurular, bir sonraki dönemin başvurusu olarak değerlendirmeye alınacaktır. KAYS üzerinden 26 Aralık 2019 saat 18:00’den sonra yapılacak başvurular ise hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

2019 Yılı Teknik Destek Değerlendirme ve Uygulama Dönemleri

Teknik Destek kabul dönemlerini takip eden ay içerisinde sonuçların ilan edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hedeflenmekte ve sözleşme imzalanmasından itibaren 2 ay içerisinde uygulanmasının tamamlanması beklenmektedir.

Dönem

Değerlendirme & Sözleşme

Uygulama

Temmuz-Ağustos

Eylül Ayı İçerisinde

Ekim-Kasım Ayları İçerisinde

Eylül-Ekim

Kasım Ayı İçerisinde

Aralık-Ocak Ayları İçerisinde

Kasım-Aralık

Ocak Ayı İçerisinde

Şubat-Mart Ayları İçerisindeTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 750.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, 2019 yılı Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Trakya Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinde (www.trakyaka.org.tr) duyurulacaktır
.
Başvurular için KAYS internet adresi:


Başvuru Rehberi ve Ekleri:
Bu içerik 29.07.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 172 kez okundu.