2223/B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli;  kongre, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek verilmektedir.

2013 yılı 6. dönem başvuruları 20 Kasım 2013-20 Aralık 2013 tarihleri arasında e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2223b adresinden ulaşılabilir.

Bu içerik 25.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1375 kez okundu.