5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır.
Programın genel amacı, ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarında okutulan dersler için Türkçe telif kaynakları artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir kaynaklar üretmektir.
5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynaklarını Destekleme Programı kapsamında Akademik e-Kitap ve Akademik e-Ders çağrıları bireysel ve kurumsal başvurulara yönelik olarak yayımlanmıştır. Çağrılara son başvuru tarihi 31.12.2014’tür.

Akademik e-Kitap Çağrısı Destek Kapsamı
Yükseköğretim kurumlarında okutulan ön lisans / lisans / lisansüstü dersleri destek kapsamındadır. Bu çağrıda İstatistiğe Giriş-1 ve İstatistiğe Giriş-2 dersleri destek kapsamında değildir.
  • Akademik e-Kitap Çağrı Metni için tıklayınız!
  • Akademik e-Kitap Çağrısı Başvuru Belgelerine ulaşmak için tıklayınız!
Akademik e-Ders Çağrısı Destek Kapsamı
Yükseköğretim kurumlarında okutulan ön lisans / lisans / lisansüstü dersleri destek kapsamındadır.
Bu içerik 03.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 354 kez okundu.