AKADEMİK TEZ-PROJE ÖDÜLLERİ

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere, 2013 yılında başarıyla sonuçlandırılmış olanlardan başlayarak her yıl uygulamaya dönük bilimsel çalışmaları ödüllendirmek ve özendirmek amacıyla Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere toplam üç kategoride 'Akademik Tez/Proje Ödülleri'ni verecektir.
Yabancı dilde hazırlanan tezler/projeler Türkçe özet ve Türkçe doldurulmuş başvuru formu ile başvuru yapılabilecektir. 

Son başvuru tarihi 27 Nisan 2014'tür. 

Bu içerik 21.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 500 kez okundu.