ARDEB 1003 Programı Kapsamında 18 Yeni Çağrı Açıldı..

Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından; 1003 Programı kapsamında; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Gıda, Sağlık ve Su Öncelikli Alanlarında 18 yeni çağrı açıldı. Aşağıda detayları yer alan çağrılar kapsamında önerilecek proje başvurularında iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 25 Nisan 2014'tür.

NOT: 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi  http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 adresinden alabilirsiniz . Başvurular için   http://ardeb1003.tubitak.gov.tr   adresine tıklayabilirsiniz.

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından kabul edilen Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisinde yer alan öncelikli bilim/teknoloji alanlarımız ve ilgili kalkınma planlarına uygun olarak, ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi, yaygınlaşması ve böylece ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilecek bor pazarının oluşması için yeni bor ürünlerinin geliştirilmesi, daha ekonomik üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni ve/veya yaygın kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik öngörülebilir ve belirgin ticarileşme potansiyeli olan araştırma projelerini desteklemek üzere TÜBİTAK-BOREN işbirliğiyle 2012 yılında oluşturulan “Bor Teknolojileri Çağrı Programı"na bu yıl da devam edilmesine karar verilmiştir.

Bu program kapsamında aşağıda belirtilen başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metnine ve çağrıya özel hususlara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

 

Bu içerik 24.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 579 kez okundu.