Avrupa Metroloji Araştırma ve Yenilik Programı 2016 Çağrısı 2. Aşama Başvuruları Alınmaya Başladı

Avrupa Ulusal Metroloji Enstitüleri Birliği ([The European Association of National Metrology Institutes]‒EURAMET) tarafından uygulamaya koyulmuş olan İnovasyon ve Araştırma odaklı Metroloji Programı (European Metrology Programme for Innovation and Research‒EMPIR) Ufuk 2020’ye entegre edilmiş, araştırma ve inovasyon bazlı bir AB Çerçeve Programı’dır.  

2016 yılında, 
enerji (http://msu.euramet.org/current_calls/energy_2016/index.html), 
çevre(http://msu.euramet.org/current_calls/environment_2016/index.html) ve 
araştırma potansiyeli (http://msu.euramet.org/current_calls/research_2016/index.html) alanlarında açılan çağrı konuları, EMPIR komitesi tarafından belirlenen başlıklar altında toplanmıştır. Komite, programa başvuracak araştırmacılardan 2016 yılı çağrısının 2. aşaması için bahse konu başlıklarda Ortak Araştırma Projesi (Joint Research Project‒JRP) hazırlayarak 16 Haziran 201630 Eylül 2016 tarihleri arasında başvuru yapmalarını rica etmektedir.

EMPIR programı ve başvuru koşulları için detaylı bilgiyehttp://www.h2020.org.tr/tr/content/euramet-ve-empir-programlari vehttp://msu.euramet.org/calls.html ağ sayfalarından erişebilir, sorularınızı program sorumlusu Dr. Jale ŞAHİN’e jale.sahin@tubitak.gov.tr e-posta ile iletebilirsiniz.
Bu içerik 29.06.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 497 kez okundu.