BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefi, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır.

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 30 milyon TL ‘dir. 

Kümelenme birlikteliği içinde aşağıdaki kurum ve kuruşlar yer alabilir. 
- İl Özel İdareleri, 
- Yerel yönetimler, 
- Üniversiteler ve araştırma kurumları, 
- Teknoloji geliştirme bölgeleri, 
- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile sanayi ve ticaret odaları, borsaları 
- Serbest bölgeler, 
- Organize sanayi bölgeleri, 
- İhracatçı birlikleri, 
- Endüstri bölgeleri, 
- Kümelenme Birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler, vb. meslekî kuruluş ve teşekküller.

Başvuruların tamamlanması için son tarih 27/12/2013 olup son tarihin teyidi için yollama tarihi, pul damgası tarihi veya tediye tarihi esas alınacaktır.

 

Bu içerik 03.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 480 kez okundu.