Bilim ve Teknoloji Toplum İçin

TÜBİTAK 4007 Programı kapsamında Üniversitemizin Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem BAYIR tarafından yürütülen “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” projesi 2-3 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. 

“Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor”
 adıyla ve “Bilim ve Teknoloji Toplum İçin” sloganıyla yürütülecek olan bu projenin amacı; uygulamalı, etkileşimli ve eğlenceli bilimsel ve teknolojik etkinliklerin yer aldığı bir bilim şenliği düzenleyerek toplumda yediden yetmişe herkesin bilime olan ilgisini arttırmak, hayatımızdaki bilimsel olguların farkedilmesini sağlamak, çocuk ve gençleri bilim ve teknoloji alanlarında kariyer planlaması yapmaya yöneltmek, bilim insanlarıyla toplumu bir araya getirmek, toplumun bilimle, teknolojiyle ve çevreyle olan bağlarını güçlendirmektir.

Edirne il merkezindeki ve merkeze bağlı köylerdeki öğrenci, öğretmen ve halkın hedef kitle olarak belirlendiği proje kapsamındaki bilim şenliğinin yapılacağı mekan olarak Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi seçilmiştir. Müze gerek tarihi, gerekse turizm açısından önem teşkil etmesi nedeniyle seçilmiş olup bilim şenliğine katılımın yüksek oranda sağlanabileceği bir ortam niteliğindedir. Müzenin, konumu itibariyle Edirne’nin dezavantajlı bölgelerine çok yakın olması bu bölgelerdeki öğrenci, öğretmen ve halkın bilim şenliğine katılımını da arttıracağı düşünülmektedir. Proje bilim şenliğinin yapılacağı yere ilişkin nitelikler açısından farklılık arz etmektedir.

Bilim şenliğinin 2-3 Kasım 2017  tarihlerinde yapılması planlanmaktadır.

93 etkinliğin yer alacağı bilim şenliği kapsamında gözlem ve gösteriler, bilimsel araç, model, materyal ve robotların bulunduğu sergiler, bilimsel yarışmalar, atölyeler, bilimsel oyunlar ve farkındalık afişleri olmak üzere 7 farklı kategoride etkinlik yapılacaktır. Katılımcılar belirtilen etkinlik kategorileri kapsamında fizik, kimya, biyoloji, astronomi, matematik, coğrafya, robotik, teknoloji ve kodlama ve bilim tarihi olmak üzere 9 farklı bilim ve teknoloji alanını yakından tanıma fırsatı elde edeceklerdir.

Proje bu kadar çok alanı bir araya getiren bir bilim şenliğine konu olması açısından da büyük bir farklılık arz etmektedir. Toplamda 1 proje yürütücüsü, 12 atölye lideri ve 183 rehber olmak üzere proje ekibi 196 kişiden oluşacaktır. Proje ekibine ve katılımcılara uygulanacak çeşitli ölçeklerle bilim şenliğine yönelik düşüncelerin ve bilim şenliğinin amaçları doğrultusundaki etkilerinin değerlendirilmesi planlanmaktadır. Projenin etki değerinin belirlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların sonuçları proje web sayfasında yayınlamak ve çeşitli bilimsel platformlarda sunmak suretiyle projenin çıktılarının yaygınlaştırılması düşünülmektedir.
Ek Resimler
Bu içerik 09.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1185 kez okundu.