BÖLGENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI İÇİN RİSKİN ÖNLENMESİ PROJESİ BASIN TOPLANTISI

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen РД02-29-253/16.08.2017 sözleşme numaralı, CB005.1.23.047 proje numaralı "Prevention of Risk for sustainable Development of the Region" isimli projenin ilk toplantısı ve proje tanıtımı 23-24 Kasım 2017 tarihinde Burgaz’da gerçekleştirildi. Toplantı proje lider partneri olan Burgaz Karadeniz Enstitüsü Derneği tarafından Burgaz – Bulgaristan’da organize edildi. Toplantıya Bulgaristan heyetinin yanı sıra Burgaz Vali Yardımcısı, Belediye ekibi ve basın mensubu katılım sağladılar. 

Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programına istinaden finanse edilen proje, Burgaz Karadeniz Enstitüsü Birliği ile Edirne Trakya Üniversitesi ortak çalışmasıdır. 
Söz konusu proje çerçevesinde iki ortak ülkenin uzman ekipleri, sınır ötesi bölgesinde genel olarak teknolojik ve ekolojik risklerin değerlendirme ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirecek ve risk önleme yöntemleri geliştirecektir.
 
Proje faaliyetleri şunları içermektedir:

Sınır ötesi bölgesinde olası risklerin değerlendirmesi ve araştırması:

Projenin ilk ve en önemli hedefi Sınır ötesi bölgesinde olası risklerin belirlenmesine ilişkin anket yapmaktır. Tüm soruların cevapları proje ekibi ve ilgili kişilerin ortak çalışmaları için büyük önem taşımaktadır.

Risk taşıyan bölgelerin harita üzerinde belirlenmesi ve Sınır ötesi bölgesinde ekolojik ve teknolojik risklere karşı ihtiyati tedbirlerin alınmasını mümkün kılmak için, proje ekibinin, tüm vatandaşların ve yerel ve bölgesel makamların katkılarına ve katılımına güvenmektedir. İki ülkenin sınır alanındaki bölgeler, Bulgaristan için Burgas, Yambol, Hasköy  illeri, Türkiye için ise Edirne ve Kırklareli illerini kapsamaktadır.

Risk analizi ve risk taşıyan bölgelerin harita üzerinde belirlenmesi:

Risk değerlendirmesi ve analizine istinaden, sınır ötesi bölgesinde risk taşıyan bölgeler harita üzerinde belirlenecektir. Riskli bölgeleri gösteren haritaya internet üzerinden veya akıllı telefonlar ile kolaylıkla ulaşma imkanı sunulacaktır. Riskli bölgeler haritaya farklı renklerde yansıtılacak ve bu sayede kolaylıkla anlaşılabilecektir.

 Eğitimler:

Risk değerlendirme uzmanları, en riskli bölgelerde yerel idarelere, çeşitli belediye ve muhtarlıklara, tarım işletmecilerine, iş adamlarına v.b. özel eğitimler sunacaktır. Söz konusu eğitimler, risk önleme, olağan üstü durumlarda çevreyi koruma ile ilgili öneriler, güvenilir iş sektörü, insan sağlığını ve halkın mal ve mülkünü korumaya yönelik konuları içerecektir.

 Sağlık riski raporu:

Söz konusu proje sorumluları, sınır ötesi bölgesinde yaşayan vatandaşlar için sağlık riski raporu hazırlayacaktır.
 
Bilgi Merkezi kurulması:

Proje ile ilgili kurulan bilgi merkezinde risk değerlendirmeleri ve analizleri, risk önleme yöntemleri ile ilgili eğitim ve araştırmalar yapılacak ve de tecrübe ve bilgi paylaşımı sağlanacaktır.   

Projemiz çeşitli risklerin belirlenmesini sağlayacak ve bu şekilde halk bölgenin durumu ile ilgili daha net bilgi sahibi olacaktır. Riskleri önlemek ve sonuçları hafifletmek için ihtiyati tedbirler alınacaktır. Yerel ve bölgesel makamların gerekli bilgilere sahip olması ve iş sektörü ve vatandaşların her türlü afet, kaza, zarar ve tehlikelere karşı hazırlıklı olması, sınır ötesi bölgesi ekonomisini güçlendirecek ve insanlar ve toplumların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen toplam tutar 81 208.34 avrodur. 15 ay süre ile devam edecek olan proje 17.11.2018 tarihinde sona erecektir. 
Ek Resimler
Bu içerik 15.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 280 kez okundu.