BÖLGENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI İÇİN RİSKİN ÖNLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA İŞ ADAMLARINA SEMİNER VERİLDİ

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen РД02-29-253/16.08.2017 sözleşme numaralı, CB005.1.23.047 proje numaralı “Prevention of Risk for sustainable Development of the Region” isimli projeye ilişkin “İşadamlarına Seminer” 21-22 Haziran 2018 tarihlerinde, proje lider partneri Burgaz Karadeniz Enstitüsü Derneği yetkilileri, proje ekibi, Bulgaristan Burgaz Bölge iş dünyasından katılımcılar ve Trakya Üniversitesi ekibiyle birlikte Edirne’de faaliyet gösteren iş adamlarının katılımıyla Edirne’de gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Emre Atılgan’ın açılış konuşması ve projenin kısa tanıtımıyla başlayan toplantı, Bulgaristan partneri ve proje yürütücüsü Milen Dimitrov’un konuşmalarının ardından projenin Türkiye ayağında yer alan Trakya Üniversitesi’nin akademik çalışanları, risk unsurları üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantının ikinci bölümünde proje partneri Bulgar uzmanlar, Bulgaristan Burgaz bölgesinin riskleri hakkında bir dizi sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından odak grup toplantıları düzenlendi.

Etkinlik, 22 Haziran 2018 tarihinde, Edirne ve Trakya Üniversitesi’nin çeşitli birimleriyle birlikte Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin gezilmesiyle sona erdi.

Ek Resimler
Bu içerik 25.06.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 160 kez okundu.