Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu için AB Destekli Hibe Programı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeninin mali yardımı iledezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına yönelik proje teklifleri beklemektedir.

Bu teklif çağrısının genel amacı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer aan engellerin ortadan kaldırılmasıdır.

Teklif çağrısının özel amaçları: 
• Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
• Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması,
• Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması,
• İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması (klişeler ve önyargılar dahil).

Teklif çağrısının temel hedef grupları (İKG OPde yer aldığı gibi):
• Engelli bireyler, 
• Yoksul veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere
• Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular
• Yerinden olmuş kişiler (IDP)
• Çalışan çocukların ebeveynleri
• Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar ˒ 
• Yoksulluk riski altında bulunan çocuklar ve koruma ihtiyacı duyan çocuklar,
• Madde bağımlıları, 
• Şiddet mağduru kadınlar, 
• Sığınma evlerinde kalan bireyler, 
• Çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, 
• Evsizler, 
• Sezonluk tarım işçileri ve onların çocukları, 
• Göçebeler, 
• Uygun diğer dezavantajlı bireyler (işgücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalan ve yaygın önyargılarla karşılaşan diğer gruplar, vb.).

Başvuranlar için rehber https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,www.ikg.gov.tr, ve www.csgb.gov.tr adreslerinde bulunmaktadır.

Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi posta/kurye hizmeti ile teslim için 24.06.2014; elden teslim için ise 24.06.2014 saat 16.00’dır (yerel saat).

Bilgilendirme toplantıları 01.04.2014 ile 21.04.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bilgilendirme toplantıları ile ilgili detaylı bilgi www.ikg.gov.tr web sitesinden temin edilebilir.  

Bu içerik 01.06.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 410 kez okundu.