EDİRNE'DE UFUK2020 GENEL EĞİTİMİ VERİLDİ

“Ufuk2020 Programı’nda Türkiye” IPA Projesi kapsamında 11 Nisan 2017 tarihinde Edirne'de “Ufuk2020 Programı Genel Eğitimi” düzenlendi. TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen eğitim etkinliğine akademi, sanayi, kamu ve STK temsilcileri katıldı. Etkinlikte AB Ufuk2020 Programı, alt alanları ve desteklenmekte olan öncelikler hakkında bilgiler sunuldu.

IPA (Instrument for Pre-Accession–Katılım Öncesi Malî Yardım Aracı) Programı,  Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik öncesinde aday ülkeleri AB'nin yapısal fonlarına hazırlamak ve uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş.  TÜBİTAK, “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye” projesini, IPA Programı'nın birinci bileşeni olan Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanlarında Uluslararası Kapasiteyi Geliştirme kapsamında yürütüyor.
 
 
Program Dr. Alexander Bakowski,  Turkey in Horizon 2020 Projesi takım liderinin açılış konuşması ile başladı. Dr. Bakowski H2020 programı hakkında genel bir sunum yaptıktan sonra ikinci konuşmacı olan Dr. Thies Wittig kürsüye davet edildi.  Dr. Thies Wittig,  Turkey in Horizon 2020 Projesi takım lideri yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Sunumunda H2020 programının 3 ana başlığı ile ilgili detaylı bilgi verdi. Etkinliğe Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ, Uzm. Serdar ÖZER ve Uzm. Burcu ÖREN ÖZER katılım sağladı.
 
Ek Resimler
Bu içerik 17.04.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 281 kez okundu.