ERANet-LAC “Bilim ve Teknoloji” İkinci Ortak Çağrısı Açılıyor

ERANet-LAC “Bilim ve Teknoloji” İkinci Ortak Çağrısı Açılıyor

ERA.Net-LAC (Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities) Avrupa Birliği ülkeleriyle Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında işbirliğini hedefleyen bir 7. Çerçeve Programlar projesidir.

Bu çerçevede, Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutan ERA.Net-LAC Projesinin amacı, bilim sanayi ve inovasyonda bölgeler arası işbirliklerinin ve ‘Araştırma ve İnovasyon İçin Ortak Girişim (Joint Initiative for Research and Innovation-JIRI)’ uygulaması sürecinin desteklenmesidir.

ERA.Net-LAC projesi kapsamında, geçtiğimiz yıl “Uluslararası Bilim ve/veya İnovasyon” temalı birinci çağrı kapsamında toplam 14 uluslararası proje desteklenmiştir. Birinci çağrıyı müteakip ikinci çağrının aşağıdaki alanlarda açılması planlanmaktadır:

BIODIVERSITY
Topic 1: Ecosystem-based adaptation and resilience
Topic 2: Waste management, recycling and urban mining

BIOECONOMY
Topic 3: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts
Topic 4: Biorefinery - Lignocellulosic biorefinery platform: Production of high-value bio-based products

ENERGY
Topic 5: Wind Energy - Advancement of small/medium-scale wind turbines in EULAC countries
Topic 6: Solar thermal energy - Energy storage technologies

HEALTH
Topic 7: Cancer - Improving the quality of care and quality of life of dying cancer patients
Topic 8: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being

ICT
Topic 9 (ICT in relation with HEALTH): Improving wellbeing and inclusiveness through e-health, m-health, and active and assisted living (AAL) solutions
Topic 10: Smarter, inclusive and sustainable cities

Çağrımız 1 Aralık 2015 – 10 Mart 2016 tarihleri arasında açık kalacak olup, değerlendirme sonuçlarının araştırmacılar ile Eylül 2016’da paylaşılması planlanmaktadır. Çağrıya ülkemiz ile birlikte Almanya, Arjantin, Barbados, Belçika, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Finlandiya, Fransa, Guatemala, İspanya, İtalya, Kolombiya, Letonya, Meksika, Norveç, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Şili, Trinidad ve Tobago ve Uruguay’dan fonlayıcı kurum ve kuruluşlar katılım sağlayacaktır.

Çağrı ile ilgili detaylara http://eranet-lac.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Ulusal Başvuru Süreci:
Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan projeler 1001 ve 1509 Programları kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Proje başvurusu yapmayı düşünenlerin:
Çağrı Özel Şartları,  Başvuru ve Değerlendirme Süreci
  1. “Uluslararası Bilim ve/veya İnovasyon”  ikinci çağrısına sunulacak projelerin, çağrıya katılım sağlayan en az dört farklı ülkeden ikisi Latin Amerika ve Karayip bölgesinden, diğer ikisi diğer bölgeden olmalı; (detaylar için http://eranet-lac.eu/PROJECT_PARTNERS.php)  katılımcıların yer aldığı konsorsiyum tarafından sunulması gerekmektedir.
     
Detaylı bilgi için lütfen çağrı dokümanını inceleyiniz.
 
  1. Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumların koordinatörleri, en geç 10 Mart 2016’ya kadar (Orta Avrupa Saati ile 15:00) başvuru sistemi üzerinden bütün ortaklar adına başvuruyu tamamlamalıdır.
     
  2. Ayrıca, projelerde yer alacak Türk ekiplerin;
  • 1001 Programı kapsamında başvuru yapılacaksa TÜBİTAK başvuru belgelerini  (projede görev alan araştırmacıların CV’leri ve TÜBİTAK Proje Bütçe Tablosu) e-posta yoluyla 10 Mart 2016mesai bitimine kadar ayda.pektas@tubitak.gov.tr ve uidb@tubitak.gov.tr adreslerine göndermeleri gerekmektedir.
  • 1509 Programı kapsamında başvuru yapılacaksa, projelerin 10 Ocak 2016 tarihinden önce TEYDEB’e iletilmesi gerekmektedir.
  1. Başvurusu kabul edilen ve başarılı projelerin fonlanması hususundaki nihai kararı fonlama kuruluşları verecektir.
Çağrı ile ilgili genel konular:
Ayda KARA PEKTAŞ
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
TÜBİTAK ULAKBİM, YÖK Binası B5 Blok, Bilkent/ANKARA
Tel: (+90 312) 298 9432
ayda.pektas@tubitak.gov.tr
uidb@tubitak.gov.tr
 
Bu içerik 03.12.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 341 kez okundu.