Forest Value Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi Çağrı Önduyurusu

TÜBİTAK’ın proje partneri olarak yer aldığı “Forest Value - Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi” başlıklı ERA-NET Co-fund projesi Avrupa Komisyonu’na sunulmuş olup şu an değerlendirme aşamasındadır. Avrupa Komisyonu’na sunulan bu proje önerisinin Ağustos sonu gibi kabul edilmesi ve proje kapsamında ilk çağrının 2017 yılının son çeyreğinde açılması beklenmektedir. Planlanan bu çağrının içeriği fosil ve yenilenemez ham madde bağımlılığından kaynaklanan global ekonomiyi sürdürülebilir biyo-temelli ekonomiye dönüştürmektir. Çağrının amacı; orman ve orman temelli endüstriye destek amaçlı özgün strateji, metot, süreç ve ürün tasarlamayı/geliştirmeyi hedefleyen projelerin desteklenmesidir.

Çağrı metninin kesin içeriği Çağrı Yürütme Komitesi tarafından belirlenecek olup 2 alanı kapsaması beklenmektedir.
  • Ormanların sürdürülebilir yönetimi/amenajmanı,
  • Yenilikçi üretim teknolojileri, endüstriyel süreç, ürünler ve servisler
Çağrı kapsamında 1. aşama başvuruların 2018 başında alınması beklenmektedir. “Forest Value” projesi ve kapsamında çıkılacak çağrının ön duyurusu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Bu içerik 17.07.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 174 kez okundu.