GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ VE DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARLARININ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJE TÖRENİ


Resim


Edirne ilinde ve tüm Trakya bölgesinde yaşayan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek için yenilikçi yöntemlerinin kullanılması vasıtasıyla, bölgenin sosyo-ekonomik yaşam seviyesi ve imkanların gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yürütücülüğünün Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR tarafından yapıldığı, TR21/14/SOS/0113 Numaralı “Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ve Doku Tiplendirme Laboratuvarlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” tamamlanmıştır.

Trakya Kalkınma Ajansı 2013/2014 Yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı tarafından desteklenen ve Üniversitemizin ortağı olduğu projenin Kapanış Töreni 15 Haziran 2015 tarihinde saat: 13:30’da Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.
Ek Resimler
Bu içerik 09.06.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 638 kez okundu.