HASKOVO AND EDİRNE – CULTURAL AND HISTORICAL DESTINATIONS / HASKOVO VE EDİRNE – KÜLTÜREL VE TARİHİ DESTİNASYONLAR PROJESİ 3. TOPLANTISI

Trakya Üniversitesi Vakfı tarafından INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen РД02-29-67/20.03.2017 sözleşme numaralı, CB005.1.23.044 proje numaralı "Haskovo ve Edirne – Kültürel ve Tarihi Destinasyonlar" isimli projenin üçüncü toplantısı 30 Kasım - 01 Aralık 2017 tarihinde Haskovo’de gerçekleştirildi. Toplantı proje lider partneri olan Haskovo Bölgesel Kütüphanesi toplantı salonunda Bulgaristan ve Türkiye heyetinin katılımı ile tamamlandı. Toplantıya Türkiye partneri olarak Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER ile Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli ve proje teknik asistanı Uzm. Burcu ÖREN ÖZER, Uzm. Serdar ÖZER ve Bulgaristan proje ekibi ile Haskovo Kütüphanesi yetkilileri katılım sağladı. Toplantı gündeminde projenin 3. çeyreğinde gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak etkinlikler üzerinde çalışmalar yapıldı. Proje kapsamında 2. Çeyrek dönemde alınmış olan dijital kitap okuyucu ve diğer ekipman ihalesi ile teknik uzman ihale dosyaları ile ilgili çalışma yapıldı. Ayrıca dijital kitap okuyucusu ile ilgili yapılacak teknik uzmanın çalışmalarının planlaması yapıldı. Projede Edirne ve Haskovo bölgelerinin turistik, kültürel ve tarihi envanteri çıkarılarak dijital ortama aktarılacak, ayrıca Türkçe, İngilizce ve Bulgarca dillerinde yemek kitabı dijital teknoloji ile oluşturulacak, böylelikle kültürel mirasa ulaşımın geliştirilmesi ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirilmesi sağlanacaktır. Proje 21 Mart 2017 tarihinde başlamış olup, 15 ay süre ile devam edecektir.
Ek Resimler
Bu içerik 04.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 280 kez okundu.