KONNECT EUREKA Çağrısı Açıldı


Resim

Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş Avrupa Birliği 7. Çerçeve Program Projesi KONNECT kapsamında EUREKA Çağrısı açılmıştır.
Öncelikli Alanlar:
Çağrıya bütün teknoloji alanlarından Ar-Ge Projeleri ile başvuruda bulunulabilecektir.
Çağrıya Katılan Ülkeler:
  • Güney Kore – KIAT
  • Almanya – DLR
  • Hollanda – RVO
  • Türkiye – TÜBİTAK
Başvuru Kriterleri:
Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan Ar-Ge Projeleri, EUREKA kapsamında desteklenecektir.
Proje konsorsiyumu en az iki KONNECT EUREKA Çağrısına katılan ülke (Güney Kore, Almanya, Hollanda ve Türkiye) ortağından oluşacaktır.
Üniversite ve Araştırma Merkezleri, EUREKA projelerinde yalnızca büyük firmaların veya KOBİ’lerin alt yüklenicisi olarak yer alabilirler.
Türkiye’den başvuruda bulunacak ekip, TEYDEB 1509 Programı üzerinden desteklenecektir. Bu kapsamda büyük ölçekli firmalara %60, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe desteği sağlanır. EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilirler.

Başvuru Süreci:
Proje konsorsiyumu http://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form adresinde yer alan EUREKA Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra, her ekip ulusal fonlama kuruluşuna başvuruda bulunacaktır. EUREKA Programı kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgiyehttp://www.eurekanetwork.org/ adresinden erişebilir.

Bu doğrultuda EUREKA başvurusuna ek olarak Türk ekip, TÜBİTAK 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı başvurusunu 31 Ocak 2016 tarihine kadar tamamlayacaktır.

1509 Programı’na başvurular sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr
adresindeki çevrimiçi uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden yapılabilmektedir.

Son Başvuru Tarihi:
Çağrının son başvuru tarihi 31 Ocak 2016 olarak belirlenmiştir.

İletişim:
Aslı AKÇAYÖZ
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
TÜBİTAK - ULAKBİM YÖK B5 Blok
06539 BİLKENT/ANKARA
T +90 312 298 94 31
F +90 312 427 74 83
asli.akcayoz@tubitak.gov.tr
konnect@tubitak.gov.tr

KONNECT EUREKA çağrı metnine erişmek için lütfen tıklayınız.
Bu içerik 23.11.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 271 kez okundu.