Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu 2014 Yılı Proje Başvuruları İçin Çağrı

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), 1947 yılı Kasım ayında UNESCO Genel Konferansının 18. Oturumunda “bireylerin ve toplumların kalkınması ve uluslararası kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha fazla önem” verilmesi amacıyla kurulmuştur.

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) şunları teşvik etmeyi amaçlamaktadır: 
a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültür 
b. Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü 
c. Bir yandan ifade özgürlüğüne saygı gösteren sanatsal yaratıcılığın her formu 
d. Uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliği

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Fonun kaynakları, başvuru çağrısı temelinde aşağıda sayılanlar için mali destek sağlayacaktır: 
a. Gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel ve sanatsal projelerin yaratıcıları 
b. Kültür ve kalkınma stratejileri ve programları 
c. Amacı gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel faaliyetleri ve sanatsal yaratıcıları desteklemek olan ulusal mekanizma, yapılar ve tesislerin güçlendirilmesi 
d. Uluslararası işbirliğini beslemek, kültürel ve sanatsal projeleri desteklemek için değişimlerin düzenlenmesi

Genç sanatçı/ yaratıcılara (18-30 yaş) ve gençlerin faydalanıcı olduğu projelere öncelik verilecektir.

Fonun kaynakları, hükümetler, uluslararası ve ulusal ajanslar veya organizasyonlar ve diğer kamusal veya özel kuruluşlar veya bireylerce yapılan gönüllü katkılar; Fonunkilerle tutarlı amaçlar için tahsis edilen bağışlar, kazanımlar, hediyeler ve miraslar; yatırımlardan işleyen 
her tür faiz dâhil, Fonun kaynaklarından edinilen faiz geliri; UNESCO Mali Düzenlemeleri ve Genel Konferans Kararlarınca tahsis edilen diğer her tür kaynaktan oluşmaktadır.

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), anılan İdari Konsey tarafından yönetilmektedir.

Konsey, UNESCO Genel Direktörünce belirlenen ve yılda bir kez olağan oturumda toplanan sekiz üyeden oluşmaktadır. Üyeler sanat ve kültür alanında başarıları ve yetkinlikleri uluslararası toplumca tanınmış, bağımsız ve seçkin kişiler arasından, bu kişilerin şahsi kapasiteleri ile seçilmektedir. İdari Konseyin başkanı, üyeler arasından üyelerin oyuyla seçilerek belirlenmektedir.

İdari Konsey, UNESCO içinde entelektüel ve işlevsel otonomi sahibidir. Konsey, Fon faaliyetlerinin idare prensiplerini belirler, Fon kaynaklarının kullanımı hakkında karar verir, Fon bütçesini onaylar, fon taleplerini analiz eder ve onaylar ve Fona gönüllü katkıların ve diğer türden her tür kaynağın Fona aktarılmasını teşvik etmek üzere çaba gösterir.

IFPC İdari Konseyi, Fonun yönetimine ilişkin esasları düzenleyen Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu Yönergesinin güncellenen hâlini son dönemde onaylamıştır. 

2014 Yılı Proje Başvuruları İçin Çağrı 
Online Başvuru Süreci / Pratik Bilgiler 
 İnternet üzerinden başvurunuza başlayabilmek için hesap oluşturmalısınız. 
 İnternet üzerinden başvuru yapmadan önce, sıkça sorulan sorular kısmını okumanız önemle tavsiye edilmektedir. 
 Tüm başvuruların internet üzerinden eksiksiz doldurulması gerekmektedir. 
 Başvuru formunu doldururken formun sonundaki « save» butonunu kullanarak başvurunuzu göndermeden önce kaydedebilirsiniz. 
 Tüm başvurular İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yapılmalıdır. 
 Başvuran/proje sahibi başına yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. 
 Başvurunuz yapıldıktan sonra başvuru üzerinde değişiklik yapmanız mümkün olmamaktadır. 
 Son seçim 2015 yılı Şubat ayında yapılacaktır. Yalnızca başarılı adaylar seçim tarihinden iki hafta içerisinde bilgilendirilecektir. 
 2014 yılı başvuru çağrıları için son başvuru tarihi 30 Mayıs 2014’tür.

Başvuru sayısının fazlalığı nedeniyle son başvuru tarihi kapanışına yakın saatlerde teknik sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle proje başvurularının son başvuru tarihinden mümkün olduğunca erken gönderilmesi önemle tavsiye edilmektedir. Teknik veya diğer herhangi bir 
aksaklık nedeniyle son başvuru tarihine kadar Fon Sekretaryasına ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

İmzalanmamış ve/veya eksik başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Proje başvurusu çağrısına ilişkin konularda sorularınız için infoifpc@unesco.org adresine yazabilirsiniz.

Lütfen Fona yapacağınız başvurulardan UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu da haberdar ediniz.

Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2014 öğlen (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)

Detaylar için tıklayınız.

Bu içerik 14.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 346 kez okundu.