M-ERA.NET İleri Malzemeler Ar-Ge Projeleri 2015 Yılı Çağrısı Açıldı


M
-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

M-ERA.NET (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2015 Proje Çağrısı açılmıştır. Proje ön başvurularının 9.Haziran.2015 Brüksel saati ile 12.00’a kadaryapılması gerekmektedir.

Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere (çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürü vb) buradan  ve https://www.m-era.net/joint-call-2015  internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Ortak arama için http://www.nmpteam.com/ adresini kullanabilirsiniz.

 

Çağrı Dokümanı

Call Flyer

Bu içerik 10.03.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 227 kez okundu.