ODTÜ ÖNDERLİĞİNDE ALTI TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ORTAKLIĞI İLE “AVRUPA ARAŞTIRMA ALANINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ” BAŞLIKLI BİR KONFERANS DÜZENLENDİ

     Türk üniversitelerinin Avrupa Araştırma Alanı’ndaki (ERA – European Research Area) etkinliğinin artırılması ve bu amaç doğrultusunda Türk yükseköğretim alanında yapılması gereken değişikliklerin tartışılması için Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi olarak, Avrupa Komisyonu’nun ve TÜBİTAK’ın destekleriyle “Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri” başlıklı bir Konferans düzenlenDİ. Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programlarına en fazla katılım sağlayan altı üniversite olarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin önderliğinde, 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen bu Konferans, Türkiye’yi ERA’ya daha fazla katkı sağlayan ve ERA’daki imkanlardan daha fazla faydalanan bir ülke konumuna taşımanın yollarını tartışma olanağı sağladı.

   Konferansın ilk gününde, Ülkemizden ve Avrupa’dan ilgili kurumların en üst düzey temsilcilerinin katılımları ile, ERA öncelikleri ve Avrupa’daki başarılı uygulamalar görüşüldü; Türk üniversitelerinin ERA’ya daha aktif katılımı için gerekli olan politika seçenekleri tartışıldı. Konferansın ikinci gününde ise, öncelikli alanlarda (enerji, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri) araştırma işbirliği olanakları değerlendirildi; ERA’nın işleyişine katkı sağlayan Horizon 2020 destek mekanizmaları üniversitelerden ve kamu-sanayi kuruluşlarından gelen araştırmacılarla paylaşıldı.
     Konferans Merkezimiz Uzmanı Burcu ÖZER katılım sağladı.

Bu içerik 12.10.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 259 kez okundu.