PRIMA 2019 Bilgi Günü ve Çağrı Konuları


Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyen PRIMA Programı’nın 2019 çağrısının yakında açılması öngörülüyor.

2019 yılı içerisinde açılması öngörülen çağrının başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi. Muhtemel çağrı konuları ve kuralları hakkında PRIMA Çağrı Sekretaryası tarafından bir bilgi günü düzenlendi.

Düzenlenen bilgi gününün video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi gününün başında da belirtildiği gibi, çağrı tarihlerine ve konularına ilişkin mevcut durumda verilen bilgiler kesin değildir.

Bu bilgilerin kesinleşmesi için PRIMA 2019 Çağrı Planı’nın AB Komisyonu tarafından onaylanması bekleniyor.

Verilen bilgiler, çağrılara başvurmak isteyen araştırmacıların ön bilgi sahibi olması amacıyla paylaşılıyor.

PRIMA Programı kapsamında desteklenen projeler iki bölüm altında toplanır:

Bölüm 1 (Section 1): AB Fonu ile PRIMA Tarafından Desteklenen Projeler

Bölüm 2 (Section 2): Ulusal Fonlayıcı Kuruluşların Fonları ile Desteklenen Projeler
 
Bölüm 1 (Section 1) - 2019 Yılı Muhtemel Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 1.1.1: Su stresi altındaki Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi
Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas
 
Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1: Akdeniz kuru tarımında su ve toprağın korunması, küçük topraklarda tarım
Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder agriculture
 
Konu 1.2.2: Akdeniz serası ve yoğun bahçeciliğin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü
Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture
 
Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

Konu: 1.3.1: Geleneksel Akdeniz gıdalarının izlenebilirliği ve özgünlüğünün kontrolü için analitik araçlar ve dijital teknolojiler
Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability and authenticity control of traditional Mediterranean foods
 
Nexus (Kesişen) Tema:

Konu 1.4.1: Su-Ekosistem-Gıda kesişimlerinin sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik faydalarının değerlendirilmesi
Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral governance of the Water-Ecosystem-Food Nexus
 
 
Bölüm 2 (Section 2) - 2019 Yılı Muhtemel Çağrı Başlıkları
 
Tema 1: Su Yönetimi

Konu 2.1.1: Akdeniz'de potansiyel ve fiili sulama performansı arasındaki boşluğu kapatmak
Bridging the gap between potential and actual irrigation performance in the Mediterranean
 
Konu 2.1.2: Su kıtlığı ve iklim değişikliği koşulları altında düşük kaliteli suların yönetimi
Management of low quality waters under water scarcity and climate change conditions
 
Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 2.2.1: Küçük ölçekli çiftçilik sistemlerinde inovasyon
Small scale farming systems innovation
 
Konu 2.2.2: Biyoçeşitliliğin çiftçilik sistemlerinde büyük bir sürdürülebilirlik kolu olarak kullanımı ve yönetimi
Use and management of biodiversity as a major lever of sustainability in farming systems
 
Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

Konu 2.3.1: Bozulabilir Akdeniz gıda ürünlerinin raf ömrünün uzatılması
Extending shelf-life of perishable Mediterranean food products
 
Konu 2.3.2: Akdeniz tarım-gıda değeri zincirlerinde yatay ve dikey entegrasyonun geliştirilmesi
Enhancing horizontal and vertical integration in Mediterranean agro-food value-chains
 
 
Çağrı konu ve tarihleri kesinleştiğinde internet sayfamızdan duyurusu yapılacaktır.
Bu içerik 11.12.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 105 kez okundu.