PROGRESS Büyüme ve İstihdam Becerilerinin Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı

Programın Hedefi: İş piyasasındaki kamu ve özel sektör aktörlerinin (kamu ve özel sektör istihdam hizmetleri, şirketler, ticaret odaları, eğitimciler, sosyal ortaklar gibi) ortaklıklar yoluyla yeni işbirliği yöntemleri geliştirmesini sağlamaktır. Böylece AB düzeyinde iş piyasasındaki arz talep dengesizliklerinin beceri eksiklikleri ve uyumsuzlukların azaltılması yoluyla düzeltilmesi hedeflenmektedir.

Programın Bütçesi:  5.658.000 Avro

Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2014

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Avrupa Komisyonunun ilgili internet sayfasından ulaşılabilir.

Bu içerik 02.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 749 kez okundu.