Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı Taslağı

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı Taslağı


T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, IPA II Döneminde (2014-2020) Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programının hazırlanması ve uygulamasından sorumlu lider kurum olarak belirlenmiştir. Sektör Operasyonel Programının ilk taslağı görüşleriniz için ekte sunulmuştur.

Bu içerik 16.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 369 kez okundu.