Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Başvuruları Başladı

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projelere destek verilecektir. Projelerin, kadın, genç ve engellilere yönelik ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği ile mücadele eden ve toplumsal hayata katılımın önündeki engelleri kaldıran çalışmaları kapsaması beklenmektedir.

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyenSabancı Vakfı, bu hedef kitlelere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek için 2015 Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na22 Aralık 2014 itibariyle başvuru almaya başlayacaktır. Hibe Programına başvurular Sabancı Vakfı web sitesi (www.sabancivakfi.org) üzerinden 6 Şubat 2015 tarihine kadar yapılabilecek.

Dernek, vakıf, kooperatif ve üniversitelerin başvuruda bulunabileceği Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek verilecektir. Projelerin en erkenTemmuz 2015 itibariyle başlaması, en geç Temmuz 2016 tarihinde son bulması,uygulama süresinin maksimum 12 ay olması ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisindegerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hibe Programı kapsamında proje başına hibe tutarı en az 40.000 TL, en fazla 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

Program kapsamında yerelde çalışmalar yapan küçük ölçekli kurumların yanı sıra, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası boyutta çalışmalar yapan orta/büyük ölçekli kurumlara da destek verilecektir.

Başvuru Kuralları

Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na;

  • T.C. Yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik;  Dernek, Vakıf, Kooperatif veÜniversiteler tarafından geliştirilen,
  • Proje geliştirme ve uygulama aşamasında ortaklıkları bulunan,
  • Proje başına en az 40.000 TLen fazla 200.000 TL hibe talep eden,
  • Temel faaliyetleri  Türkiye sınırları içinde olan ve en fazla 12 ay süren projeler başvuruda bulunabilecektir.

 

Başvuru Yöntemi

  • Online proje başvuru sistemine kayıt olarak giriş yapmadan önce, program hakkında detaylı bilgi içerenProje Başvuru Rehberi‘ni dikkatle okuyunuz.
  • Daha fazla bilgi edinmek için mutlaka Sıkça Sorulan Sorular bölümünü inceleyiniz.
  • Hazır olduğunuzda, aşağıdaki adımları izleyerek Online Proje Başvuru Formunu doldurunuz.
  • Online proje başvuru sürecini başlatmak için öncelikle bir proje koduna sahip olmanız gerekmektedir. Proje kodunuzu alabilmek için Kayıt sayfasındaki formu doldurmanız yeterlidir.
  • Kaydetmiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecek olan proje kodunuz ve şifrenizsayesinde Online Proje Başvuru Sistemi‘ne dilediğiniz zaman giriş yapabilirsiniz.
  • Online Proje Başvuru Formu’nu doldururken, Örnek Proje İçeriği ve Örnek Faaliyet Planı dokümanlarını incelemeniz özellikle tavsiye edilir.

 

Başvuru Süreci

2015 Toplumsal Gelişme Hibe Programı başvuruları, 22 Aralık 2014 tarihi itibariyle kabul edilmeye başlanmıştır. Başvurular için son tarih 6 Şubat 2015 17:00 olarak belirlenmiştir. Başvuru süreci aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülecektir:

Süreç Tarih
Sabancı Vakfı tarafından bilgi ve belgelerin tamlığı ile uygunluğunun kontrol edildiği ön elemenin yapılması 9-12 Şubat 2015
Başvuran kurumlara ön eleme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 13 Şubat 2015
Sabancı Vakfı ve bağımsız uzmanlar tarafından ön değerlendirmenin yapılması 14 Şubat – 2 Nisan 2015
Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 3 Nisan 2015
Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı’na göndermesi 4-17 Nisan 2015
Ön değerlendirmeyi geçen projelerin Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi 18 Nisan – 30 Haziran 2015
Değerlendirme Kurulu’nun  önerdiği projelerin Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi
Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine son değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile iletilmesi
1-2 Temmuz 2015

Geçmiş Hibe Programı kapsamında desteklenen projeleri incelemek için Sabancı Vakfı’nın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu içerik 23.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 288 kez okundu.