SABANCI VAKFI TOPLUMSAL GELİŞME HİBE PROGRAMI ÇOK YAKINDA AÇILIYOR!


Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu hedef kitlelere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek için 2014 Toplumsal Gelişme Hibe Programı’nı başlatıyor. Hibe Programı 3 Ocak 2014 itibariyle Sabancı Vakfı web sayfası üzerinden (www.sabancivakfi.org başvurulara açılacak, 21 Şubat 2014 tarihinde ise başvurulara kapatılacak.
Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projelere destek verilecektir. Projelerin, kadın, genç ve engellilere yönelik ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği ile mücadele eden, ekonomik hayata katılımın önündeki engelleri kaldıran ve bu hedef kitlelerin topluma katılımını teşvik eden çalışmaları kapsaması beklenmektedir.
Dernek, vakıf, kooperatif ve üniversitelerin başvuruda bulunabileceği Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek verilecektir. Projelerin Temmuz 2014 itibariyle başlaması, uygulama süresinin maksimum 12 ay olması ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hibe Programı kapsamında proje başına hibe tutarı en az 40.000 TL, en fazla 250.000 TL olarak belirlenmiştir.
Program kapsamında yerelde çalışmalar yapan küçük ölçekli kurumların yanı sıra, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası boyutta çalışmalar yapan orta/büyük ölçekli kurumlara da destek verilecektir.
Geçmiş Hibe Programı kapsamında desteklenen projeleri incelemek içinhttp://www.sabancivakfi.org/sayfa/desteklenen-projeler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu içerik 03.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 369 kez okundu.