Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2014 Yılı “San-Tez Programı”na başvurular 1 Haziran 2014 tarihinde başladı. Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projelerini desteklemek amacında olan projeden sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler istifade edebilirler.

2006 yılından bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliğini kurumsallaştırmak ve ülkenin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için çok çeşitli destek programları yürüten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili projelerinden biri olan Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı; sanayinin önemli bir kısmını oluşturan kobilerin Ar-Ge ve yenilik (inovasyon) kültürü kazanmalarını ve sorunları üniversite bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini hedefleyen bir destek mekanizmasıdır.

Amaçları arasında üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak, özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek olan San-Tez’e başvurular yıl içerisinde sürekli olarak alınacak olup, proje yürütücüsü akademisyen tarafından online olarak Ar-Ge web portalı olan biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvurular ve dikkat edilmesi gerekenler hususlarda daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.Resim

Bu içerik 10.06.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 353 kez okundu.