Sosyal Medya Araçlarının Ergenler Üzerindeki Etkisi Çalıştayı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kalite değerlendirmesi sonucu kabul edilen " Sosyal Medya Araçlarının Ergenler Üzerindeki Etkisi " isimli proje kapsamında ulusal düzeyde bir Çalıştay Ürgüp/Perissia Otel'de 30 Ekim-01 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Üniversitemiz Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Koordinatörü Doç.Dr. Neziha MUSAOĞLU'nun katıldığı çalıştayda, açılış günü Nevşehir Valimiz Sayın Mehmet CEYLAN konuşmalarında "Sosyal medyanın toplumsal yaşamımızın vazgeçilmez bileşenlerinden olduğunu, bireysel düzeyde kullanıldığı gibi kurumsal çalışmaların  tanıtımı, halka duyurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla da kullanıldığını, sosyal medyadan olumlu ve olumsuz yönde etkilenen en büyün grubun interneti yaygın şekilde kullanan genç kuşak olduğunu, gençlerin sosyal medya araçlarını kullanırken yazılı ve görsel olarak  yaptıkları paylaşımlarının bazen hukuki, toplumsal ve psikolojik boyutlarını öngöremediklerini ve bunun neticesinde hukuki yönden bazen kendilerini mağdur edebildikleri gibi başkalarının da haklarını ihlal edebildiklerini, sosyal medya konusunun multidisipliner bir yaklaşımla ele alınarak yaygın olarak karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesini vurguladı."
                Nevşehir Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet YÜKSEL konuşmalarında ise "  21. yüzyılda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere ayak uyduran ülkelerin siyasi ve ekonomik konjonktürde diğer ülkelere göre bir adım öne çıkarak farklılık yarattığını, BM Telekomünikasyon Ajansı tarafından hazırlanan günümüzde internet kullanımının geldiği noktayı gösteren Genişband Devleti 2012' isimli rapora göre 170 ülkede her üç kişiden biri yani yaklaşık 2,26 milyar kişinin internet kullandığını ve Türkiye"nin 36,5 milyon kişi ile dünya sıralamasında 15. sırada yer aldığını, internet kullanımının en yaygın olduğu alanlardan birinin sosyal medya olduğunu ve Türkiye'de sadece facebook'un 32 milyon 265 bin üyesi olduğunu, sosyal medyanın gençlerin psikolojik ve sosyolojik yönden gelişim süreçlerini farkındalık düzeylerine göre pozitif ve/veya negatif yönden etkileyebildiğini ve birçok farklı suç tipinin mağduru veya faili de olabildiklerini ,  bilişim yoluyla işlenen suçların teknolojik gelişmeler ışığında giderek arttığın , 2011 yılı içerisinde Türkiye’de 3793 olay meydana gelirken 2012 yılı içerisinde 6718 olayın olduğunu vurguladı. Ayrıca,  “ Sosyal Medya Araçlarının Ergenler Üzerindeki Etkisi” isimli projemizde çalıştay ve panel programları boyunca multidisipliner bir yaklaşımla belirlenecek olan çözüm önerilerini, ergenlerin sosyal medya araçlarının kullanımı ile ilgili farkındalığının artırılması yönünde kullanmayı amaçlıyoruz"  dedi.
                3 gün süren Çalıştay programına farklı üniversitelerden gelen akademisyenlerden, İl Emniyet Müdürlüklerinden,kamu kurum ve kuruluşlarından ve özel sektör temsilciliklerinden gelen katılımcılardan oluşan 300 kişi katıldı. Çalıştay süresince farklı üniversitelerden gelen 26 akademisyen, gazeteci ve köşe yazarı, sosyal medya danışmanı ve uzman konuşmacı olarak 7 oturumda Kavramsal Olarak Geleneksel ve Sosyal Medya- Türkiye”de ve Dünyada Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı, Medya ve Toplumsal Katılım-Sosyal Medya ve İletişim Yöntemleri, Sosyal Medya ile Değişen Kullanıcı Alışkanlıkları- Sosyal Paylaşım Siteleri,  Sosyal Medya ve Hukuki Mevzuat- Bilişim Suçları ve Sosyal Medya Araçları Yoluyla İşlenen Suçlar, Ergenlik Dönemi ve Ergenlikte Sosyal Medya Kullanımı- Ergenlikte Sosyal Medya Kullanımının  Etkileri- Sosyal Medyanın Psikolojik ve Sosyolojik Etkileri, İnternet Kullanımı ve Çocuk  ve Ergen Sağlığı- Çocuk ve Sosyalleşme- İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı ve Kimlik Oluşumu, Güvenli İnternet Ortamları Projesi –  Bilinçli Medya Kullanımı ve Aile Eğitim Programı- Medya Okuryazarlığı gibi konularda sunumlar gerçekleştirdiler.
                Oturum sunumları sonrasında 6 farklı gruba ayrılan katılımcılar konuşmacılardan oluşan moderatörler eşliğinden belirlenen konuları derinlemesine tartıştılar, Çalıştay grup raporlarını hazırladılar. 01 Kasım 2013 tarihinde sonuç bildirgesinin okunmasından sonra konuşmacılara teşekkürbelgeleri, katılımcılara katılım sertifikaları verildi.
                Proje kapsamında Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir illerinde " Sosyal Medya Araçlarının Ergenler Üzerindeki Etkisi" panelleri farklı üniversitelerden gelen akademisyenlerin konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleştirilecektir. Daha sonra, Çalıştay ve panel sunumlarından ve Çalıştay grup raporlarından oluşan Sosyal Medya Araçlarının Ergenler Üzerindeki Etkisi kitabı hazırlanarak Aralık ayının son haftasında ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır.
                
Ek Resimler
Bu içerik 08.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1935 kez okundu.