“STRANJA-SAKAR SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ORTAKLIĞI” PROJESİ AÇILIŞ FORUMU

Trakya Üniversitesi Vakfı tarafından INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen, CB005.1.23.147 proje numaralı " Stranja-Sakar Sürdürülebilir Turizm Ortaklığı" isimli projenin “Açılış Forumu” 24-25 Mart 2018 tarihinde Bulgaristan Topolovgrad’da gerçekleştirildi.
 
Etkinliğe Proje koordinatörü Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER, proje asistanı Öğr. Gör. Burcu ÖREN ÖZER, T.Ü. akademisyenlerinin katılım sağladığı etkinlikte Bulgaristan’dan proje ortağı Vishegrad Turizm Derneği temsilcileri ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Etkinlik 2 gün sürdü. 1. gün Topolovgrad’daki tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edildi. 2. Gün ise projenin her 4 ortağı proje faaliyetlerinden, şuana kadar gelinen durumdan ve gelecekteki faaliyet planlarından bahsettiler. Son olarak, anket çalışması ile etkinlik tamamlandı.
Bu içerik 26.03.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 80 kez okundu.