“STRANJA-SAKAR SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ORTAKLIĞI” PROJESİ EĞİTİM KAMPLARI

Trakya Üniversitesi Vakfı tarafından INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen, CB005.1.23.147 proje numaralı " Stranja-Sakar Sürdürülebilir Turizm Ortaklığı" isimli projenin “Doğa Eğitimi” 3 grup şeklinde tamamlandı. İlk grup 03-07 Eylül 2018, ikinci grup 08-12 Eylül 2018, üçüncü grup 13-17 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.  Türk ve Bulgar öğrencilere Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezinde tabiat eğitim aldı.
 
* Tabiat Eğitimi Kapsamında Türk ve Bulgar Öğrencilerden oluşan 3 Grup Istrancaları keşfetti
 
Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi’nde 10’ar Türk ve Bulgar öğrencinin katılımıyla beşer günlük 3 adet tabiat eğitiminin ardından yayınlanan doğa eğitimi aşağıdaki özetlenmiştir;

 “Merkeze gelindikten sonra ilk olarak grubun işbirliği yapma ve problem çözme becerilerini geliştirmesi ve katılımcıların birbirlerini tanımaya başlamalarına katkıda bulunması için “Buz Kırıcı” olarak adlandırılan oyunlar oynandı ve beden perküsyonu yapıldı. Öğleden sonra “Doğa Nasıl Çalışır” adlı sunum yapıldı ve ardından Tabiat Eğitim Merkezi’nin bağlı olduğu Dereköy’de bulunan Orman İşletme Şefliği’ne gidildi. Şeflikte bulunan ormancılar bölgedeki ağaç çeşitliliğinden ve kendilerinin çalışma alanlarından bahsettiler. Köyde yetiştiriciliği yapılan gıdalar ve hayvanlar hakkında da bilgiler aldık. 2. günün sabahında “Natura 2000” ve “Longoz Ormanları” temalı oturumlar gerçekleştirildi. Istrancalarda uygulanan Doğa Koruma Mevzuatları’na göz atıldı. Istrancaların Bulgaristan ve Türkiye topraklarında bulunan alanlarında ne gibi değişiklikler olduğundan söz edildi. Türkiye’deki milli parklara, kuş ve habitat koruma direktifleri alanlarına harita üzerinde göz atıldı. Öğleden sonra “Istranca Mantarları”nı görsellerle tanıyıp ardından mantar avı için doğa yürüyüşüne çıkıldı. Derslikte öğrenilen iki farklı mantar türü ile arazide karşılaşıldı. 3. gün sabahın erken saatlerinde koruma altında olan Dupnisa Mağarası’na doğru yola çıkıldı. Mağara ziyaretinden sonra İğneada’da bulunan Milli Parklar Ziyaretçi Merkezi’ne gidip çalışanlardan korunan bölgeler hakkında yerinde bilgiler alındı. Daha sonra Mert Gölü civarında kuş gözlemi yapıldı. 4. gün “Doğada hayatı idame ettirme” isimli sunum yapıldı. Doğaya giderken yanımıza almamız gereken malzemeler tek tek incelendi. Öğleden sonra bir orman köyü olan “Armağan Köyü”ne ve kaynağı ile bilinen “Kaynarca Beldesi”ne gidildi. Armağan Köyü’nde, köyde uzun yıllardır yaşamakta olan bir yerli katılımcıları gezdirerek yaşamları ve geçim kaynakları hakkında bilgiler verdi. Kaynarca’da 250 yıldır çalışmakta olan taş değirmen ziyaret edildi ve nasıl un elde edildiği değirmen çalışanı tarafından anlatıldı. 5. gün tüm katılımcıların bir arada olduğu ve eğitimle ilgilerini duygularını paylaştıkları bir atölye gerçekleştirildi. Her katılımcı eğitimde öğrendiği bilgilerle merkezden ayrıldı.
Ek Resimler
Bu içerik 20.09.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 96 kez okundu.