Sürdürülebilir Turizm Destek Programları Başvuruları Başlamıştır.

Programın hedefleri;
-Turizm ürününü çeşitlendirmek,
-Turizmi ülke geneli ve 12 aya yaymak,
-Turizmi öncü sektör konumuna ulaştırmak,
-Dünya sıralamasında turist sayısı ve elde edilen gelirde ilk 5’e girmek,
-Uluslararası marka haline gelmek olarak belirlenmiştir.
 
Uygun başvuru sahibi kuruluşlar şunlardır;
 
-Türkiye’de kayıtlı,
-Tüzel kişiliğe sahip,
-Kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları ile bu kuruluşların oluşturduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri
 
Program hakkındaki detaylı bilgiyi aşağıdaki internet sitesinde bulabirsiniz.
 
Bu içerik 10.07.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 153 kez okundu.